strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Kategorie szkoleń

Poniżej jest lista kursów, szkoleń i zdarzeń punktowanych

 • AML / CFT

  • Certyfikat

   • Compliance in Financial Services and MLRO Professional Certificate

    [Lista osób]
 • Antyfraud

  • Kurs - Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji PIKW Warszawa

   • Certyfikat Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji.

    [Lista osób]
  • Kurs - Certified Internal Investigation Officer (CIIO)

   • Certified Internal Investigation Officer (CIIO) Akademia Prawnika Biznesu w Poznaniu

    [Lista osób]
  • Kurs - Specjalista do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - SKwP Poznań

   • Specjalista do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - SKwP Poznań

    [Lista osób]
  • Kurs - Studium Zapobiegania i Wykrywania Nadużyć i Korupcji - SKwP Warszawa

   • Certyfikat Eksperta ds Zapobiegania i Wykrywania Nadużyć i Korupcji

    [Lista osób]
   • Kurs - Studium Zapobiegania i Wykrywania Nadużyć i Korupcji - SKwP Warszawa

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe

   • Studia podyplomowe Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu - Uniwersytet Warszawski

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych - PWSBiA Warszawa

    [Lista osób]
   • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

   • Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych w Sopocie

    [Lista osób]
   • Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Biegły w zakresie wykrywania nadużyć gospodarczych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Certyfikat - Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji II st.

    [Lista osób]
   • Certyfikat - Biegły w zakresie wykrywania nadużyć gospodarczych

    [Lista osób]
 • Audyt podatkowy

  • Kurs specjalistyczny

  • Studia podyplomowe

   • Doradca podatkowy - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

    [Lista osób]
   • Doradztwo podatkowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

    [Lista osób]
   • Rachunkowość i Podatki - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

 • Audyt śledczy

  • Kurs modułowy - Audyt śledczy w procesie kontroli

  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Audyt śledczy - Krakowska Akademia w Krakowie

   • Audyt śledczy - Sopocka Szkoła Wyższa w Sopocie

   • Audyt śledczy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

    [Lista osób]
   • Audyt śledczy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Audyt śledczy - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Audyt śledczy - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

    [Lista osób]
   • Certyfikat Audytora Śledczego II stopnia PIKW

    [Lista osób]
 • Audytor finansowy

  • Kurs specjalistyczny

  • Studia podyplomowe / inne

   • ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

    [Lista osób]
   • Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej - Uniwresytet Rzeszowski

    [Lista osób]
   • Pomoc publiczna - Szkoła Głowna Handlowa

   • Rachunkowość - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

 • Audytor I stopnia

 • Audytor II stopnia

  • Biegły Sądowy

   • Biegły Sądowy - audyt wewnętrzny, audyt funduszy UE, audyt energetyczny, księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia

    [Lista osób]
  • Certyfikaty PIKW

  • Kurs zawodowy

  • Studia podyplomowe

   • Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Audyt i Kontrola Wewnętrzna w JSFP

    [Lista osób]
   • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Rachunkowość i kontrola finansowa

    [Lista osób]
   • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa

    [Lista osób]
   • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Prawo zamówień publicznych

   • Audyt i kontrola finansowa - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna - Uniwersytet Warszawski

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna - Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnieniu Zarządzania - Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

    [Lista osób]
   • Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

    [Lista osób]
   • Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

    [Lista osób]
   • Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych - Uniwersytet Warszawski

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny - Akademia Leona Koźmińskiego

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny - podstawy prawne, organizacja i metodyka - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

    [Lista osób]
   • "Audyt Wewnętrzny" - WSFiZ w Białymstoku

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza jsfp - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym - Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

    [Lista osób]
   • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia PIKW

    [Lista osób]
   • Controlling i audyt wewnętrzny - WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

    [Lista osób]
   • Dyplom studiów podyplomowych

    [Lista osób]
   • Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska, "Zarządzanie i kierowanie w administracji"

    [Lista osób]
   • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

    [Lista osób]
   • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

    [Lista osób]
   • Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jsfp - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

    [Lista osób]
   • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Zarządzania

    [Lista osób]
   • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - Akademia Leona Koźmińskiego

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie - WSBiZ w Krakowie

    [Lista osób]
   • Politechnika Gdańska - Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jsfp

    [Lista osób]
   • Prawo Spółek - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

    [Lista osób]
   • "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa" - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza" - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Rachunkowość i kontrola finansowa - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

   • Studia podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku Wydz. Informatyki i Zarządzania, „Informatyka”

    [Lista osób]
   • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w JSFP

    [Lista osób]
   • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Zarządzanie Audytem Wewnętrznym

    [Lista osób]
   • Uniwersytet Łódzki - Audyt wewnętrzny i rachunkowosć

    [Lista osób]
   • Uniwersytet Opolski - Audytor energetyczny

    [Lista osób]
   • Uniwersytet Opolski - Rachunkowość i strategie finansowe w przedsiębiorstwach

    [Lista osób]
   • Uniwersytet w Białymstoku - Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego

    [Lista osób]
   • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - "Audyt i kontrola wewnętrzna"

    [Lista osób]
   • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie "Rachunkowość przedsiębiorstw"

    [Lista osób]
   • WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi - Zamówienia Publiczne

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Audyt

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach - Kompleksowe zarządzanie firmą - Manager XXI wieku

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie - Audyt Wewnętrzny

    [Lista osób]
   • Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci - Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

    [Lista osób]
   • Zarządzanie i audyt - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

    [Lista osób]
   • Zarządzanie w administracji publicznej - Politechnika Śląska

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Audyt i kontrola wewn. w adm. publ. i przedsiębiorstwach - OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R.Kudlińskego w Warszawie

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna - Akademia Finansów, Warszawa

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce - Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce - Sopocka Szkoła Wyższa

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w jednostkach zhierarchizowanych i adm. publicznej -Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i adm. publicznej - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

    [Lista osób]
   • Audyt systemów informatycznych - Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych

    [Lista osób]
   • Audyt systemów informatycznych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny - Uniwersytet Rzeszowski

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa - Akademia Polonijna w Częstochowie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - Uniwersytet WSB Merito Szczecin

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce - Uniwersytet Łódzki

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w administracji i przedsiębiorstwach - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych II st.

    [Lista osób]
   • Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin

    [Lista osób]
   • Kontrola i audyt wewnętrzny - Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły

    [Lista osób]
   • Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań

    [Lista osób]
   • Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - Wyższa Szkoła Biznesu, Radom

    [Lista osób]
   • Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji publicznej - Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna i audyt - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

    [Lista osób]
   • Kontroler wewnętrzny - Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa

    [Lista osób]
   • Nadzór i Kontrola w Administracji Publicznej - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

    [Lista osób]
   • Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - Politechnika Opolska

    [Lista osób]
   • Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wrocław

    [Lista osób]
   • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu - Audyt i kontrola wewnętrzna

    [Lista osób]
   • Systemy audytorskie i praktyka audytu wewnętrznego - Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk

    [Lista osób]
   • Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego - Wyższa szkoła Finansów i Rachunkowości w Sopocie

   • Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych - Akademia Ekonomiczna w Krakowie

    [Lista osób]
   • Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt - Akademia Polonijna w Częstochowie

    [Lista osób]
 • Audytor IT

  • Certyfikat Międzynarodowy

   • CISSP - Certyfikat specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych

    [Lista osób]
   • ITILv4 Foundation - ITIL Foundation Certificate in IT Service Management

    [Lista osób]
  • Kurs - Audyt systemów informatycznych

  • Kurs IT

  • Studia podyplomowe

   • Administracja systemami GNU / Linux - Politechnika Łódzka

    [Lista osób]
   • Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej - Politechnika Warszawska

    [Lista osób]
   • Audyt IT - Polska Akademia Nauk

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

    [Lista osób]
   • EITCA Information Technologies Security Programme - European Information Technologies Certification Institute, ASBL.

    [Lista osób]
   • Lider/ka Cyfrowej Transformacji Administracji Publicznej - Politechnika Warszawska

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych - Krakowska Akademia

   • Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Audyt systemów informatycznych - Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych

   • Audyt systemów informatycznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych

    [Lista osób]
 • BHP

  • Studia podyplomowe

   • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

    [Lista osób]
 • Blockchain i kryptowaluty

  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Certyfikat menedżera technologii blockchain

    [Lista osób]
   • Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
 • Certyfikat Międzynarodowy

  • Certyfikat

   • CCSA - Certification in Control Self-Assessment

   • CFE - Certified Fraud Examiner

    [Lista osób]
   • CFSA - Certified Financial Services Auditor

   • CGAP - Certified Government Auditing Professional

    [Lista osób]
   • CIA - Certified Internal Auditor

    [Lista osób]
   • CISA - Certified Information Systems Auditor

    [Lista osób]
   • IBMI International law

    [Lista osób]
 • Compliance

  • Certyfkaty PIKW

  • Forum Compliance Officer

  • Kurs

  • Studia podyplomowe

  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Compliance w organizacji - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

    [Lista osób]
   • Compliance w organizacji - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Compliance w organizacji - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Compliance w organizacji - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

    [Lista osób]
   • Compliance w zarządzaniu organizacją (edycja dla DSV) - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
 • Corporate Governance

  • Studia podyplomowe

   • Master Of Corporate Governance / Menadżer Ładu Korporacyjnego - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

    [Lista osób]
 • Cyberbezpieczeństwo

  • Certyfikat

   • Certified Cybersecurity Proffesional: Fundamentals (CCFP)

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, PN-EN ISO 22301:2020-04 oraz wg RODO

    [Lista osób]
  • Kurs

   • Menedżer ds. Cyberbezpieczeństwa wg ISO/IEC 27032:2012

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe

   • Bezpieczeństwo Systemów IT - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo w praktyce - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczństwo i taktyka czynności dowodowych - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa - Małopolska Uczelnia Państwowa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 • Detektyw

  • Kursy i szkolenia

   • Kurs dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa /zg. z Rozp. MSW z dnia 16.12.2013 r. Dz.U. 2013 poz. 1638 /

    [Lista osób]
  • Uprawnienia

 • ESG

  • Studia podyplomowe

   • Zrównoważone finanse i ESG - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

    [Lista osób]
 • Inwestycje i remonty

  • Certyfikat

   • Certyfikat Eksperta ds. Procesu Inwestycji Budowlanych II st. PIKW

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
 • ISO

  • Certyfikat

   • Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013

    [Lista osób]
   • Auditor Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi PN ISO 37001:2017

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny QMS, AQAP i WSK

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO45001 : 2018

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

    [Lista osób]
   • Auditor Wewnętrzny ZSZ wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001

    [Lista osób]
   • Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

    [Lista osób]
   • Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110:2016S

    [Lista osób]
   • Auditor wiodący sytemu zarządzania jakości wg ISO 9001 : 2008

    [Lista osób]
   • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017

    [Lista osób]
   • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001

    [Lista osób]
   • CISM - Information Security Manager / Menedżer bezpieczeństwa informacji / ISO/IEC 27000

    [Lista osób]
   • CQI/IRCA Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017

    [Lista osób]
   • Internal QMS Auditor (ISO 9001:2015 Internal Auditor Quality Management Systems)

    [Lista osób]
   • Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017

   • PECB Certified ISO 22301 Foundation

    [Lista osób]
   • PECB Certified ISO/IEC 27001 Foundation

   • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015)

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe

   • Doskonalenie systemów zarządzania jakością - Business Excellence, Uniwersytet Łódzki

    [Lista osób]
  • Szkolenie / Kurs

   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakścią wg ISO 9001:2015 i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (20 pkt.)

   • Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

    [Lista osób]
   • Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z Normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

    [Lista osób]
   • System zarządzania ryzykiem braku zgodności zgodny z wytycznymi dla normy ISO 19600:2014

    [Lista osób]
 • Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej

  • Kurs - Koordynator Kontroli Zarządczej I st.

   • Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej w Administracji Publicznej

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe - Koordynator Kontroli Zarządczej II st.

   • Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej w Administracji Publicznej

    [Lista osób]
   • Kontrola zarządcza w administracji publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie

    [Lista osób]
 • Kontroler

  • Kurs - Najwyższa Izba Kontroli

  • Kurs - PIKW

   • Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego I st.

    [Lista osób]
   • Kontrola jako narzędzie zarządzania

   • Kontrola od A do Z

    [Lista osób]
   • Kontrola od A do Z - Moduł III - Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna - od teorii do praktyki

    [Lista osób]
   • Moduł IV "Rola kontroli w ujawnianiu i zawiadamianiu o naruszeniach dyscypliny finansów publicznych

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe

   • Kontroler finansowy - Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

 • Krajowa Rada Spółdzielcza

  • Kwalifikacje

  • Szkolenia

   • Szkolenie uzupełniające dla lustratorów - zmiany przepisów prawa

    [Lista osób]
 • Kurs specjalistyczny

  • Księgowość

  • Mediacje sądowe i pozasądowe

   • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

    [Lista osób]
  • Restrukturyzacja

 • MBA

  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

  • Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej w Warszawie

  • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie

   • Master of Business Administration (MBA) Zarządzanie Technologiami Wodorowymi

    [Lista osób]
   • Master of Business Administration (MBA) Zarządzanie w Agrobiznesie

    [Lista osób]
   • Master of Laws (LL.M.) - Prawo w biznesie

    [Lista osób]
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski - Filia KUL w Stalowej Woli

  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

  • Politechnika Łódzka

  • The IT Academy of Public Administration and the IT Leader Club Poland Foundation

   • Master of Public Adminstration (MPA - Digital Transformation)

    [Lista osób]
  • Wyższa Szkoła Biznesu / National-Louis Uniwersity / Nowy Sącz

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu

 • Podatki

  • Studia podyplomowe

   • Doradca podatkowy - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

    [Lista osób]
 • Prawo

  • Uniwersytet Szczeciński

  • Uniwersytet Śląski

  • Uniwersytet Wrocławski

 • Prawo Zamówień Publicznych

  • Studia podyplomowe

   • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Prawo Zamówień Publicznych

    [Lista osób]
 • Program Ustawicznego Kształcenia

  • Badania naukowe

   • Badania naukowe w obszarze audytu wewnętrznego - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - III. 2020

    [Lista osób]
  • Forum Audytu

   • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo informacji w organizacji i jej zasobów - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 08.11.2023

    [Lista osób]
   • Dolnośląskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • I Bieszczadzkie Forum Audytu - "Bezpieczeństwo informacji" 29.11.2022 r.

    [Lista osób]
   • I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem - UTH Warszawa

    [Lista osób]
   • I Lubelskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • I Małopolskie Forum Audytu - Przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym i korupcji - audyt śledczy

    [Lista osób]
   • I Oświęcimskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • I Podbeskidzkie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • I Podkarpackie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • I Podkarpackie Warsztaty Audytu

    [Lista osób]
   • I Pomorskie Forum Audytu - Sopot

    [Lista osób]
   • I Praskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • I Warsztaty Kontroli Zarządczej i Audytu Wewnętrznego Samorządów Śląskich

    [Lista osób]
   • I Wielkopolskie Forum Audytu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (27.06.2019)

    [Lista osób]
   • II Jarosławskie Forum Audytu - Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem

    [Lista osób]
   • II Małopolskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • II Oświęcimskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • II Radomskie Forum Audytu - Oszustwa w czasie pandemii COVID-19 - 26.03.2022

    [Lista osób]
   • II Śląskie Forum Audytu - 12.10.2018

    [Lista osób]
   • II Wielkopolskie Forum Audytu ON-LINE

    [Lista osób]
   • III Jarosławskie Forum Audytu – Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem 14.01.2022 ON-LINE 6 pkt PUK

    [Lista osób]
   • III Kaliskie Forum Audytu - „Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzy

    [Lista osób]
   • III Małopolskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • III Podbeskidzkie Forum Audytu - 1 marca 2019

    [Lista osób]
   • III Podkarpackie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • III Pomorskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • III Radomskie Forum Audytu - "Jak radzić sobie z szumem informacyjnym w sieci" 26.11.2022

    [Lista osób]
   • III Śląskie Forum Audytu - UE Katowice (25.09.2019)

    [Lista osób]
   • III Wielkopolskie Forum Audytu – 20.05.2021 r.

    [Lista osób]
   • III Zachodniopomorskie Forum Audytu ,,Zarządzenie ryzykiem '' 21.10.2022

    [Lista osób]
   • IV Jarosławskie Forum Audytu - Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem 18-19.01.2023

    [Lista osób]
   • IV Małopolskie Forum Audytu - Warsztaty stosowania metod audytu śledczego w audycie wewnętrznym i kontroli 26.01.2023

    [Lista osób]
   • IV Podbeskidzkie Forum Audytu 16.03.2022

    [Lista osób]
   • IV Podkarpackie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • IV Praskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • IV Radomskie Forum Audytu - Kształtowanie dojrzałości organizacji 27.05.2023

    [Lista osób]
   • IV Śląskie Forum Audytu 24 września 2021

    [Lista osób]
   • IV Zachodniopomorskie Forum Audytu 27.11.2023 r.

    [Lista osób]
   • IX Pomorskie Forum Audytu "Kształtowanie dojrzałości organizacji" 16.06.2023

    [Lista osób]
   • Łódzkie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • V Podkarpackie Forum Audytu 13.11.2020

    [Lista osób]
   • V Pomorskie Forum Audytu

    [Lista osób]
   • V Śląskie Forum Audytu - Rozwiązania organizacyjno prawne w audycie i kontroli 23.09.2022

    [Lista osób]
   • VI Podkarpackie Forum Audytu 26.03.2021

    [Lista osób]
   • VI Praskie Forum Audytu - WSM Warszawa (12.10.2019)

    [Lista osób]
   • VI Śląskie Forum Audytu – Etyka pracy w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii – Teoria i praktyka

    [Lista osób]
   • VII Podkarpackie Forum Audytu 01.04.2022 r.

    [Lista osób]
   • VII Pomorskie Forum Audytu - Pozyskiwanie informacji w audycie

    [Lista osób]
   • VII Praskie Forum Audytu WSM Warszawa, Pozyskiwanie i ochrona informacji w audycie. ON-LINE. 16.12.2020

    [Lista osób]
   • VIII Podkarpackie Forum Audytu - "Rola compliance w biznesie i sektorze publicznym" 24.03.2023 r.

    [Lista osób]
   • VIII Pomorskie Forum Audytu - Konflikt interesów - 24.06.2022 r.

    [Lista osób]
   • VIII Praskie Forum Audytu, WSM Warszawa, Metodyka audytu wybranych obszarów organizacjiI

    [Lista osób]
   • Wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w zakresie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym

    [Lista osób]
   • X Pomorskie Forum Audytu 05.12.2023

    [Lista osób]
   • X Praskie Forum Audytu (02.03.2022)

    [Lista osób]
   • XI Praskie Forum Audytu (24.10.2022)

    [Lista osób]
  • Forum PIKW

  • Konferencje / Kongresy /inne/

   • ” Bank bez wychodzenia z domu

    [Lista osób]
   • Forum Audytorów Wewnętrznych 2023

    [Lista osób]
   • HR TECH SUMMIT 2022

    [Lista osób]
   • IT Security Management - Zarządzanie bezpieczeństwem IT

    [Lista osób]
   • IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania AI

    [Lista osób]
   • IX Kongres Energetyczny

    [Lista osób]
   • IX Konwent Ochrony Danych i Informacji

    [Lista osób]
   • Jubileuszowa Konferencja IIA Polska – „Innowacja, antykruchość, odporność – przyszłość zaczyna się teraz!” 9-10.06.2022

    [Lista osób]
   • Konferencja - Skuteczne Państwo a Rola Przedsiębiorcy Wrocław 05.2018

    [Lista osób]
   • Konferencja Advanced Threat Summit 2023

    [Lista osób]
   • Konferencja CyberGOV 2022

    [Lista osób]
   • Konferencja CyberGOV 2023

    [Lista osób]
   • Konferencja DORA Forum 2023

    [Lista osób]
   • Kongres bezpieczeństwa sieci

    [Lista osób]
   • Kongres Podatków i Rachunkowości

    [Lista osób]
   • Krajobraz audytu w nauce i praktyce - AWF Katowice 2-3 kwietnia 2024

    [Lista osób]
   • Perspektywy rachunkowości i audytu w warunkach dynamicznego rozwoju technologii informatycznych

    [Lista osób]
   • Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego

    [Lista osób]
   • Problematyka normalizacji jakości kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UECCJ

    [Lista osób]
   • Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja

    [Lista osób]
   • Tarcze antykryzysowe w praktyce – wsparcie ekspertów dla podmiotów gospodarczych

    [Lista osób]
   • V Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych

    [Lista osób]
   • Whistleblowing Summit 07.10.2021

    [Lista osób]
   • Whistleblowing Summit 08.10.2020

    [Lista osób]
   • X Konwent Ochrony Danych i Informacji

    [Lista osób]
   • XI Konferencja PolCAAT - Modele ochrony w dobie cyber-zagrożeń oraz rola audytu w systemie bezpieczeństwa

    [Lista osób]
   • XII Konwent Ochrony Danych i Informacji

    [Lista osób]
  • Konferencje PIKW

   • I Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

    [Lista osób]
   • II Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

    [Lista osób]
   • III Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

    [Lista osób]
   • IV Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

    [Lista osób]
   • IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej - Kontrola zarządcza, doświadczenia, stan obecny, perspektywy

    [Lista osób]
   • V Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

    [Lista osób]
   • VI Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

    [Lista osób]
   • VII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce - Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji

    [Lista osób]
   • VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce - Nowe wyzwania przed jsfp

    [Lista osób]
   • X Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

    [Lista osób]
   • XI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej - Ciągłość działania organizacji w czasie pandemii

    [Lista osób]
   • XII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej - Zarządzanie organizacją w procesie zmian

    [Lista osób]
   • XIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej - Ocena poziomu dojrzałości organizacji

    [Lista osób]
  • Kongres PIKW

   • 01. I Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2002

   • 02. II Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2003

   • 03. III Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2004

   • 04. IV Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2005

   • 05. V Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2006

    [Lista osób]
   • 06. VI Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2007

    [Lista osób]
   • 07. VII Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2008

    [Lista osób]
   • 08. VIII Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2009

    [Lista osób]
   • 09. IX Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2010

    [Lista osób]
   • 10. X Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków - 2011

    [Lista osób]
   • 11. XI Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 2012

    [Lista osób]
   • 12. XII Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 26-27.09.2013

    [Lista osób]
   • 13. XIII Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 25-26.09.2014

    [Lista osób]
   • 14. XIV Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 24-25.09.2015 r.

    [Lista osób]
   • 15. XV Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 29-30.09.2016 r.

    [Lista osób]
   • 16. XVI Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 28-29.09.2017 r.

    [Lista osób]
   • 17. XVII Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 27-28.09.2018 r

    [Lista osób]
   • 18. XVIII Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 26-27.09.2019 r

    [Lista osób]
   • 19. XIX Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw 17-18.11.2020 r.

    [Lista osób]
   • 20. XX Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw 28-29.10.2021 r.

    [Lista osób]
   • 21. XXI Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw 29-30.09.2022 r.

    [Lista osób]
   • 22. XXII Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw 28-29.09.2023 r.

    [Lista osób]
  • Kursy /inne/

   • Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń. I Stopień. Podstawy.

    [Lista osób]
  • Prace w Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej

   • Praca w Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej 2022. Polska Izba Ubezpieczeń.

    [Lista osób]
   • Praca w Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej w roku 2023. Polska Izba Ubezpieczeń

    [Lista osób]
  • Publikacje

  • Seminarium - Zintegrowany System Kwalifikacji

  • Studia podyplomowe /inne/

   • Psychologia zachowań społecznych - Uniwersytet Śląśki w Katowicach

    [Lista osób]
  • Szkolenia

   • 1. Nowe szkolenie

   • 10th European Annual Symposium EU Funds 2015

    [Lista osób]
   • 13-stka dodatkowe wynagrodzenie w 2021 roku – uprawnienia – wykluczenia – wyliczenia

    [Lista osób]
   • ABI gwarantem właściwego stosowania przepisów o ODO

    [Lista osób]
   • AchievingYourGoals

    [Lista osób]
   • Administracyjne kary pieniężne związane z monitoringiem wizyjnym

    [Lista osób]
   • AI w finansach / Sztuczna inteligencja w finansach /

    [Lista osób]
   • Akademia Audytorow Wewnetrznych cz. I

    [Lista osób]
   • Akademia Audytorow Wewnetrznych cz. II

    [Lista osób]
   • Akademia Audytorow Wewnetrznych cz. III

    [Lista osób]
   • Akademia Audytorow Wewnetrznych cz. IV

    [Lista osób]
   • Akademia Audytorow Wewnetrznych cz. V

    [Lista osób]
   • Akademia Audytorow Wewnetrznych cz. VI

    [Lista osób]
   • Akademia Audytu i Kontroli PGZ S.A. - Kryteria oceny w audycie i kontroli

    [Lista osób]
   • Akademia Curulis - Edycja VI - Budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa, Narzędzia ułatwiające pracę Skarbnikom

    [Lista osób]
   • Akademia Menedżera

    [Lista osób]
   • Akademia rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE (perspektywa 2014-2020)

    [Lista osób]
   • Akademia VAT – po nowelizacji ustawy

    [Lista osób]
   • Aktualizacja dotacji oświatowych na 2021 rok

    [Lista osób]
   • Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

    [Lista osób]
   • Aktualne interpretacje w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej

    [Lista osób]
   • Analityk kosztów – podstawy controllingu

    [Lista osób]
   • Analiza danych dla analityków - Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja

    [Lista osób]
   • Analiza ekonomiczno - finansowa oraz różne aspekty strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa

    [Lista osób]
   • Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych

    [Lista osób]
   • Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych

    [Lista osób]
   • Analiza sprawozdań finansowych oraz wybrane aspekty działania funduszy inwestycyjnych

    [Lista osób]
   • Antykorupcyjne regulacje prawne w obszarze wydatkowania i odzyskiwania środków europejskich

    [Lista osób]
   • Archiwizacja dokumentów

    [Lista osób]
   • Asertywna komunikacja – kluczowa umiejętność audytora i kontrolera

    [Lista osób]
   • Aspekty prawne w podmiotach ekonomii społecznej

    [Lista osób]
   • Audit Communication Strategies workshop

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2009 / PN-EN ISO 19011:2012

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2015

    [Lista osób]
   • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013

    [Lista osób]
   • Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Co

    [Lista osób]
   • Audyt efektywnościowy

    [Lista osób]
   • Audyt finansowy

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola ochrony danych osobowych w organizacji

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

    [Lista osób]
   • Audyt informatyczny dla audytorów nieinformatycznych

    [Lista osób]
   • Audyt IT

    [Lista osób]
   • Audyt modeli ratingowych i scoringowych

    [Lista osób]
   • Audyt odpadów

    [Lista osób]
   • Audyt oprogramowania, własności intelektualnej oraz zarzadzania oprogramowaniem

    [Lista osób]
   • Audyt oprogramowania, własności intelektualnej oraz zasad zarządzania oprogramowaniem

    [Lista osób]
   • Audyt organizacji i funkcjonowania procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem

    [Lista osób]
   • Audyt podatkowy oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym

    [Lista osób]
   • Audyt procesów biznesowych

    [Lista osób]
   • Audyt procesu zakupów

    [Lista osób]
   • Audyt procesu zarządzania ryzykiem

    [Lista osób]
   • Audyt projektów finansowanych z UE

    [Lista osób]
   • Audyt rocznego sprawozdania finansowego

    [Lista osób]
   • Audyt RODO i PRIVACY - IIA

    [Lista osób]
   • Audyt Systemów Compliance

    [Lista osób]
   • Audyt wewnetrzny w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny a zasoby ludzkie

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny jako narzędzie optymalizacji zarządzania organizacją w świecie ciągłej zmiany

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w bankach w świetle nowych regulacji

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w organizacji - Kompleksowe warsztaty praktyczne

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny w praktyce

    [Lista osób]
   • Audyt zamówień publicznych

    [Lista osób]
   • Audytor wewnętrzny - P.O.K.Z. System S.C.

    [Lista osób]
   • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001:2016

    [Lista osób]
   • Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

   • Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

    [Lista osób]
   • Badanie sprawozdania finansowego oraz audytu projektów UE w jsfp

    [Lista osób]
   • BalancingMultipleRolesasaLeader

    [Lista osób]
   • BANCASSURANCE w przededniu zmian regulacyjnych

    [Lista osób]
   • Baza konkurencyjności - nowe zasady udzielania i realizacji zamówień poniżej progów PZP w projektach UE

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych - atak i obrona

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo energetyczne

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo i konkurencyjność banku. Ciągłość działania w nowej rzeczywistości COVID-19

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo informacji chronionych w Banku

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018

   • Bezpieczeństwo informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z el. ODO przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018)

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo IT

    [Lista osób]
   • Bilans 2017 przygotowanie do zamkniecia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

    [Lista osób]
   • Blockchain i kryptowaluty

    [Lista osób]
   • Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli

    [Lista osób]
   • Body Languagefor Leaders

    [Lista osób]
   • Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania mobilnością organizacji

    [Lista osób]
   • Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

    [Lista osób]
   • Building Resilience (Budowanie odporności)

    [Lista osób]
   • Building Trust (Budowanie zaufania)

    [Lista osób]
   • C++ - Część 1 - Budowa programu

    [Lista osób]
   • C++ - Część 2 - Instrukcje sterujące

    [Lista osób]
   • C++ - Część 3 - Pętle

    [Lista osób]
   • C++ - Część 4 - Tablice

    [Lista osób]
   • C++ - Część 5 - Funkcje

    [Lista osób]
   • CAF - europejski model doskonalenia organizacji sektora publicznego a system kontroli zarządczej

    [Lista osób]
   • Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu. Tworzenie Centrów Usług Wspólnych

    [Lista osób]
   • Ceny transferowe świetle przepisów obowiązujących od 2017 roku

    [Lista osób]
   • Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji po nowelizacji ustawy o ODO

    [Lista osób]
   • Certyfikat Approved Compliance Officer (ACO)

    [Lista osób]
   • Certyfikat audytu w nauce i praktyce. Oczekiwania - Perspektywy - Realia.

    [Lista osób]
   • Change Management Foundations (Zarządzanie zmianą)

    [Lista osób]
   • Ciągłość działania w działalności sektora publicznego

    [Lista osób]
   • Ciągłość działania wg EN ISO 220301:2014-11

    [Lista osób]
   • CISA - CERTYFIKOWANY AUDYTOR SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

    [Lista osób]
   • CIT ESTOŃSKI

    [Lista osób]
   • CIT, PIT, VAT - z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i w 2020 r.

    [Lista osób]
   • Co wygenerowany JPK_V7 mówi o Państwa firmie?

    [Lista osób]
   • Coaching High Potentials

    [Lista osób]
   • COBIT5® Foundation,

    [Lista osób]
   • Communication Foundations (Podstawy komunikacji)

    [Lista osób]
   • Compliance a system AW i KW w SKOK - Wymogi KNF w praktyce

    [Lista osób]
   • Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

    [Lista osób]
   • Compliance Summit 2023 – Jak w praktyce ocenić system compliance w firmie ?

    [Lista osób]
   • Compliance w instytucjach finansowych - Szkolenie

    [Lista osób]
   • Compliance w spółkach giełdowych

    [Lista osób]
   • Comprehensive Examination of COSO 2013: Components and Principles

    [Lista osób]
   • Controlling finansowy

    [Lista osób]
   • Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

    [Lista osób]
   • COSO 2013 - Operational Execution

    [Lista osób]
   • COSO 2013 Control Activity

    [Lista osób]
   • COSO 2013 Control Environment

    [Lista osób]
   • COSO 2013 Information and Communication

    [Lista osób]
   • COSO 2013 Monitoring

    [Lista osób]
   • COSO 2013 Risk Assessment

    [Lista osób]
   • Creating and Giving Business Presentations / Tworzenie i prowadzenie prezentacji biznesowych

    [Lista osób]
   • Critical Thinking

    [Lista osób]
   • Cyber Bezpieczeństwo - Seminarium technologiczne

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo – najnowsze trendy w cyberprzestępczości UKNF

    [Lista osób]
   • Cyberzagrożenia – bądź na bieżąco!

    [Lista osób]
   • Cyberzagrożenia 2019 - Anatomia zaawansowanych ataków oraz metody obrony. Na żywo i w praktyce.

    [Lista osób]
   • Czas pracy i delegacje służbowe

    [Lista osób]
   • Czy mam czekać na zgłoszenie? Rola systemów compliance w minimalizowaniu ryzyka naruszeń - webinarium

    [Lista osób]
   • Czy Pythonem można hackować wszystko?

    [Lista osób]
   • Dane osobowe w projektach finansowanych ze środków UE z uwzględnieniem zmian w perspektywie finansowej 2021-2027

    [Lista osób]
   • DBR / SDBR cz.1 - Zarządzanie Produkcją wg teorii ograniczeń

    [Lista osób]
   • DBR / SDBR cz.2 - Zarządzanie Buforem (zarządzanie produkcją)

    [Lista osób]
   • Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2021 r.

    [Lista osób]
   • Delegowanie - Feedback - Feedforward - Kluczowe narzędzia w rozwijaniu zespołów

    [Lista osób]
   • Design Thinking - Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania

    [Lista osób]
   • Developing Executive Presence

    [Lista osób]
   • DevelopingYourLeadershipPhilosop

    [Lista osób]
   • Dlaczego hackowanie aplikacji webowych jest proste? Edycja 2024

    [Lista osób]
   • Dlaczego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to ciągłe wyzwanie?

    [Lista osób]
   • Dobór próby w audycie

    [Lista osób]
   • Documentation Methods For Internal Control Processes

    [Lista osób]
   • Doskonalenie technik i metodyki kontroli - KSAP

    [Lista osób]
   • Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera

    [Lista osób]
   • Doskonalenie wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych

    [Lista osób]
   • Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

    [Lista osób]
   • Dostosowanie polityki ( zasad ) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

    [Lista osób]
   • DyplomControllera

    [Lista osób]
   • Dystrybucja produktów inwestycyjnych zgodnie z wymogami MIFID II i MIFIR – nowe i zmodyfikowane obowiązki

    [Lista osób]
   • Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej

    [Lista osób]
   • Efektywność mechanizmów kontroli i badania zgodności

    [Lista osób]
   • Effective Listening (Skuteczne słuchanie)

    [Lista osób]
   • Efficient Time Management / Efektywne zarządzanie czasem

    [Lista osób]
   • Egzekucja administracyjna po zmianie ustawy o finansach publicznych

    [Lista osób]
   • Enterprise Risk Assessment

    [Lista osób]
   • Enterprise Risk Management 101

    [Lista osób]
   • Enterprise Risk Management (ERM) - A Comparison of COSO & ISO

    [Lista osób]
   • ESEF – przygotowanie i walidacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL

    [Lista osób]
   • ESG - środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny

    [Lista osób]
   • Estoński CIT po zmianach – czy rzeczywiście nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania ?

    [Lista osób]
   • Etyka i konflikt interesów Polityka konfliktów i etyki oraz zasady dotyczące prezentów

    [Lista osób]
   • Etyka w organizacji

    [Lista osób]
   • Etyka w pracy audytora wewnętrznego a wybrane aspekty zagadnień korupcyjnych

    [Lista osób]
   • Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

    [Lista osób]
   • Executive Decision Making

    [Lista osób]
   • FATCA - Duża nowelizacja

    [Lista osób]
   • Fidelis Network w praktyce

    [Lista osób]
   • Financial Analyst Course 2019

    [Lista osób]
   • Finanse dla audytorów wewnętrznych

    [Lista osób]
   • Firma-idea: realne wyzwania, niematerialne wartości

    [Lista osób]
   • Formułowanie uzasadnień faktycznych i prawnych do decyzji administracyjnych

    [Lista osób]
   • Forum Bezpieczeństwa Banków

    [Lista osób]
   • Fraud - Focus on Internal Controls to Prevent and Detect Fraud

    [Lista osób]
   • FRN - Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych

    [Lista osób]
   • Funkcje i narzędzia Excela i ich wykorzystanie w analizach, controllingu i księgowości

    [Lista osób]
   • Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym

    [Lista osób]
   • GettingThingsDone

    [Lista osób]
   • Hacking, wycieki danych osobowych, oszustwa internetowe, a kryminalistyka - jak poprawnie dokumentować zdarzenie.

    [Lista osób]
   • Hackowanie sieci na żywo

    [Lista osób]
   • Hackowanie vs sztuczna inteligencja

    [Lista osób]
   • Identyfikacja i ocena ryzyka w audycie

    [Lista osób]
   • Identyfikacja nadużyć gospodarczych - taktyka i techniki prowadzenia kontroli i zbierania wyjaśneń

    [Lista osób]
   • Identyfikacja ryzyk w zadaniu audytowym

    [Lista osób]
   • III Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych, Warszawa

    [Lista osób]
   • Information Security Management Systems (ISMS) Auditor/Lead Auditor Training Course ( ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27

    [Lista osób]
   • Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i 2021-2027

    [Lista osób]
   • Internal and System Controls Overview

    [Lista osób]
   • Internal Audit Emerging Risks for 2021 and Beyond

    [Lista osób]
   • Internal Audit Emerging Risks for 2021 and Beyond - Part 2

    [Lista osób]
   • Internal Audit Emerging Risks for 2021 and Beyond - Part 3

    [Lista osób]
   • Internal Audit Emerging Risks for 2021 and Beyond - Part 4

    [Lista osób]
   • Internal Auditing For Supply Chain Fraud

    [Lista osób]
   • Internal Controls - Design Implementation and Monitoring

    [Lista osób]
   • Inwentaryzacja roczna w praktyce

    [Lista osób]
   • Inwentaryzacja w czasie pandemii - czy coś się zmienia?

    [Lista osób]
   • Inwentaryzacja w jsfp zagadnienia praktyczne 2015, najczęstsze nieprawidłowości

    [Lista osób]
   • IT@BANK

    [Lista osób]
   • Ja, Lider XXI wieku

    [Lista osób]
   • Jak budować jakość audytu wewnętrznego

    [Lista osób]
   • Jak efektywnie zaplanować finansowanie swojego samorządu po pandemii - webinarium

    [Lista osób]
   • Jak przygotować i zrealizować inwestycje budowlane po zmianach przepisów z uwzględnieniem projektowanych zmian

    [Lista osób]
   • Jak przygotować dokumentację cen transferowych do kontroli podatkowej?

    [Lista osób]
   • Jak przygotować roczny plan kontroli

    [Lista osób]
   • Jak się przygotować do oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego?

    [Lista osób]
   • Jak uszczelnić stosowane systemy zabezpieczeń przed malwarem i atakami APT?

    [Lista osób]
   • Jak zapewnić środki na Pracownicze Plany Kapitałowe?

    [Lista osób]
   • Jakość i dojrzałość funkcji audytu – nowe trendy i dobre praktyki - webinarium

    [Lista osób]
   • Jednolity plik ubezpieczeniowy. Automatyzacja rozliczeń w ZUS.

    [Lista osób]
   • Kalkulacja wrażliwości portfela na zmiany stóp procentowych i kursów walutowych

    [Lista osób]
   • Kodeks Postępowania Administracyjnego - Kompendium obowiązujących przepisów

    [Lista osób]
   • Kompleksowo o VAT w budżecie 2022

    [Lista osób]
   • Komunikacja oraz etyka w administracji publicznej i w biznesie

    [Lista osób]
   • Komunikacja w zadaniach Audytora

    [Lista osób]
   • Konferencja antykorupcyjna dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

    [Lista osób]
   • Konferencja audytorów Grupy BNP Paribas

    [Lista osób]
   • Kongres Forum Technologii Bankowych

    [Lista osób]
   • Kontrola / Audyt w zakresie zamówień publicznych po nowelizacji prawa

    [Lista osób]
   • Kontrola - uniwersalne standardy przygotowania i przeprowadzania procedur kontrolnych - KSAP

    [Lista osób]
   • Kontrola finansowa projektów unijnych w perspektywie 2014-2020

    [Lista osób]
   • Kontrola gospodarki finansowej, rachunkowej, sprawozdawczosci w JST i ich jednostkach organizacyjnych

    [Lista osób]
   • Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce

    [Lista osób]
   • Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków UE

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna w sektorze finansowym

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna w SKOK w tym funkcja compliance - podejście UKNF.

    [Lista osób]
   • Kontrola zamówień publicznych oraz taryfikator korekt

    [Lista osób]
   • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym

    [Lista osób]
   • Kontrola zarządcza w praktyce z uwzględnieniem raportu NIK

    [Lista osób]
   • Kontrola zarządcza w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych

    [Lista osób]
   • Kontrola zewnętrzna wybranych aspektów

    [Lista osób]
   • Kontrole Podatkowe 2015

    [Lista osób]
   • Korupcja w administracji publicznej

    [Lista osób]
   • Korupcja w administracji publicznej (e-learning)

    [Lista osób]
   • Korupcja w biznesie

    [Lista osób]
   • Koszty uzyskania przychodów

    [Lista osób]
   • Krajowa Rada Spółdzielcza Szkolenie uzupełniające dla lustratorów

    [Lista osób]
   • Kryptowaluty - podatki i rachunkowość 2019/2020

    [Lista osób]
   • Księgowość i rachunkowość podatku VAT przed i po centralizacji

    [Lista osób]
   • Kurs - Akademia podatkowa dla średniozaawansowanych

    [Lista osób]
   • Kurs / Analiza sprawozdań finansowych / Uniwersytet Warszawski

    [Lista osób]
   • Kurs / Audyt funduszy unijnych w ramach POKL 2007-2013

    [Lista osób]
   • Kurs - Audyt wewnętrzny

    [Lista osób]
   • Kurs - Certyfikowany Audytor

    [Lista osób]
   • Kurs - CIA cz. I

    [Lista osób]
   • Kurs - CIA cz. II

    [Lista osób]
   • Kurs - CIA cz. III

    [Lista osób]
   • Kurs - CIA cz. IV

    [Lista osób]
   • Kurs - CISCO CCNA v5 kurs dla administratorów sieci TCP/IP

    [Lista osób]
   • Kurs - Kontrole zewnętrzne wykonywane przez Urzędy Pracy

    [Lista osób]
   • Kurs / Specjalista ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej / Studium Prawa Europejskiego

    [Lista osób]
   • Kurs (90h) - Specjalista ds. Rachunkowości

    [Lista osób]
   • Kurs ABI - Administrator bezpieczeństwa informacji

    [Lista osób]
   • Kurs CGAP

    [Lista osób]
   • Kurs podstaw rachunkowości

    [Lista osób]
   • Kurs podstawowy SAP

    [Lista osób]
   • Kurs przygotowujący do egz. CGAP

    [Lista osób]
   • Kurs: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego

    [Lista osób]
   • Kwalifikowalność podatku VAT - warsztaty dla osób weryfikujących i kontrolujących projekty UE (EFS)

    [Lista osób]
   • Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w ramach POWER

    [Lista osób]
   • Kwalifikowalność wydatków i rozliczenia projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027

    [Lista osób]
   • Leadership Foundations

    [Lista osób]
   • Leading Change

    [Lista osób]
   • LeadingwithEmotionalIntelligence

    [Lista osób]
   • Learning Agility

    [Lista osób]
   • Learning path: Become a Leader

    [Lista osób]
   • Logi Ciasteczka Analityka Prywatność i ... (RODO) - Jak(ie) dane (osobowe) są gromadzone gdy korzystasz z Internetu?

    [Lista osób]
   • LPI 101: Wstęp do administracji systemem Linux

    [Lista osób]
   • Mafia Offer. Myślenie krytyczne w wypracowywaniu rekomendacji

    [Lista osób]
   • Mafia Offer w audycie wewnętrznym. Praktyczne aspekty wypracowywania rekomendacji nie do odrzucenia.

    [Lista osób]
   • Makra i VBA Krok po Kroku

    [Lista osób]
   • Management Internal Control Essentials

    [Lista osób]
   • Managing Project Stakeholders / Zarządzanie interesariuszami projektu

    [Lista osób]
   • Mandatory Disclosure Rules – raportowanie schematów podatkowych

    [Lista osób]
   • Mapowanie procesów w administracji rządowej i samorządowej - praktyczne aspekty zarządzania procesowego

    [Lista osób]
   • Mediacje cywilne i gospodarcze

    [Lista osób]
   • Mediacje. Fundusze UE.

    [Lista osób]
   • Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych

   • Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001:2016

    [Lista osób]
   • Menedżer emocji – inteligencja emocjonalna w biznesie

    [Lista osób]
   • Metodyka audytu - Program inspekcji dla DAW w PKO BP S.A.

    [Lista osób]
   • Metodyka audytu wewnętrznego

    [Lista osób]
   • Metodyka dla ochotnika PKO BP

    [Lista osób]
   • Microsoft Excel from beginner to advanced

    [Lista osób]
   • Microsoft Power BI

    [Lista osób]
   • Miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej - SWISS CONTRIBUTION

    [Lista osób]
   • Międzynarodowe standardy badania w praktyce

    [Lista osób]
   • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 Instrumenty Finansowe

    [Lista osób]
   • Mobbing w miejscu pracy w orzecznictwie sądów powszechnych i w praktyce

    [Lista osób]
   • Modernizacja infrastruktury - Jak zbudować cloud-like data center

    [Lista osób]
   • Monitorowanie zabezpieczeń, adekwatność przyjmowanych i stosowanych zabezpieczeń.

    [Lista osób]
   • MSSF 16 - zmiana ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu

    [Lista osób]
   • Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

    [Lista osób]
   • Nadzór oraz kontrola nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych

    [Lista osób]
   • Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji - zasady wytyczne wynikające z normy ISO/IEC 27001

   • Najnowsze zmiany w prawie pracy

    [Lista osób]
   • Najważniejsze zmiany prawa bankowego i ustaw okołobankowych w 2015 roku

    [Lista osób]
   • Należności publicznoprawne i cywilnoprawne po zmianie ustawy o finansach publicznych

    [Lista osób]
   • Należności w jednostkach budżetowych

    [Lista osób]
   • Narzędzia informatyczne w walce z nadużyciami

    [Lista osób]
   • Network security. Penetration testing / Bezpieczeństwo sieci. Testy penetracyjne.

    [Lista osób]
   • Neurodydaktyka: kreatywny mózg wobec przyszłych wyzwań

    [Lista osób]
   • Nieprawidłowości a odzyskiwanie środków europejskich – Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe

    [Lista osób]
   • Nieprawidłowości i nadużycia w projektach UE (2014-2020)

    [Lista osób]
   • Norma ISO 37301 – nowy standard systemów compliance

    [Lista osób]
   • Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 Jak przygotować się do nowych wyzwań

    [Lista osób]
   • Nowe europejskie zasady ochrony danych osobowych. Najważniejsze zmiany, wytyczne dla inspektora ochrony danych.

    [Lista osób]
   • Nowe oblicza cyberprzestępczości i AML V

    [Lista osób]
   • Nowe procedury wizytacji i kontroli

    [Lista osób]
   • Nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznes - webinarium

    [Lista osób]
   • Nowe regulacje prawne i procedury w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

    [Lista osób]
   • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont w jsfp

    [Lista osób]
   • Nowe standardy zarządzania jakością IAASB-praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w FA

    [Lista osób]
   • Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem

    [Lista osób]
   • Nowe wymagania ochrony danych osobowych dla monitoringu wizyjnego w RODO

    [Lista osób]
   • Nowe wyzwania w VAT na 2023 rok.

    [Lista osób]
   • Nowe wyzwania w VAT na 2024 rok

    [Lista osób]
   • Nowe zasady oceniania oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

    [Lista osób]
   • Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

    [Lista osób]
   • Nowelizacja Kodeksu pracy oraz dyrektywa work life balance

    [Lista osób]
   • Nowelizacja KPA w kontekście RODO i dostępu do akt

    [Lista osób]
   • Nowelizacja norm ISO 2700 i 27002

    [Lista osób]
   • Nowelizacja Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

    [Lista osób]
   • Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

    [Lista osób]
   • Nowy Ład a lista płac – zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń

    [Lista osób]
   • Nowy Ład w VAT, CIT, PIT i ryczałcie

    [Lista osób]
   • Obieg i ochrona informacji poufnych

    [Lista osób]
   • Obligacje jako źródło finansowania

    [Lista osób]
   • Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów

    [Lista osób]
   • Obowiązki pracodawcy w nadchodzącym roku – Jakie wyzwania czekają płatników?

    [Lista osób]
   • Ocena fałszerstw dokumentów publicznych

    [Lista osób]
   • Ocena jakości audytu wewnętrznego - QA - IIA

    [Lista osób]
   • Ocena ryzyka i oena skutków

    [Lista osób]
   • Ocena skuteczności i efektywności na potrzeby art. 175 UoFP

    [Lista osób]
   • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych

    [Lista osób]
   • Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności - Solvency II -PIU/Deloitte

    [Lista osób]
   • Ochrona bezpieczeństwa informacji w praktyce

    [Lista osób]
   • Ochrona Danych Osobowych - Praktyczne aspekty legalnego przetwarzania

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty specyfiki pracy przy wdrażaniu funduszy unijnych

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych dla HR

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych. Dokumentacja, umowy i klauzule w codziennym użytku.

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych w dobie Big Data

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych wg RODO

    [Lista osób]
   • Od transparentności do otwartych danych. Korzyści z otwierania danych w zarządzaniu w sektorze publicznym

    [Lista osób]
   • Odczarować MDR: Co powinno być raportowane? - webinarium

    [Lista osób]
   • Odpisy aktualizujące w SKOK z uwzględnieniem przepisów nowego rozporządzenia Ministra Finansów

    [Lista osób]
   • Odpowiedzialność menadżerska - strefy zagrożenia i sposoby ochrony

    [Lista osób]
   • Odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych

    [Lista osób]
   • Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość

    [Lista osób]
   • Operational Excellence Foundations (Podstawy doskonałości operacyjnej)

    [Lista osób]
   • Operations Management Foundations / Podstawy zarządzania operacyjnego

    [Lista osób]
   • Opomiarowanie procesu w SSC

    [Lista osób]
   • Optymalizacja podatkowa w ramach spółki z o.o. - niższe podatki i bezpieczeństwo rozliczeń

    [Lista osób]
   • Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu

    [Lista osób]
   • OSINT: zaawansowane pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat ludzi i firm

    [Lista osób]
   • "Oszustwa w organizacjach"

    [Lista osób]
   • Outsourcing w świetle MIFID II oraz Wytycznych EBA i innych organów nadzoru

    [Lista osób]
   • Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013

    [Lista osób]
   • PFR Fundacja Akademia Rozwoju - tworzenie stron, chatbot

    [Lista osób]
   • Pisanie sprawozdań z audytu wewnętrznego

    [Lista osób]
   • Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi

    [Lista osób]
   • Planowanie działalności jednostek sektora finansów publicznych. Dobre praktyki – jak to robimy w resorcie finansów

    [Lista osób]
   • Planowanie zadania audytowego

    [Lista osób]
   • Podatek dochodowy od osób prawnych 2019.

    [Lista osób]
   • Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

    [Lista osób]
   • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

    [Lista osób]
   • Podatek dochodowy w księgach

    [Lista osób]
   • Podatek od towarów i usług - transakcje wewnętrzwspólnotowe z uwzględnieniem nadużyć podatkowych

    [Lista osób]
   • Podatek u źródła - 2019 - Procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania

    [Lista osób]
   • Podatek VAT, CIT i PIT dla przedsiębiorcy

    [Lista osób]
   • Podatek VAT od 1 lipca 2015

    [Lista osób]
   • Podatek VAT oraz Jednolity Plik Kontrolny w jednostce samorządu terytorialnego

    [Lista osób]
   • Podatki 2020 w jednostkach budżetowych

    [Lista osób]
   • Podatki i rachunkowość 2023

    [Lista osób]
   • Podatki na rynku nieruchomości, handel nieruchomościami. Najem i zakwaterowanie

    [Lista osób]
   • Podatkowe ABC dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

    [Lista osób]
   • Podatkowy niezbędnik menedżera

    [Lista osób]
   • Podnoszenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. (Engave S.A.)

    [Lista osób]
   • Podstawy legislacji dla nieprawników.

    [Lista osób]
   • Podstawy Rachunkowości od Zera do Buchaltera początkującego

    [Lista osób]
   • Podstawy sporządzania rocznych sprawozdań finansowych - warsztaty

    [Lista osób]
   • Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych MF

    [Lista osób]
   • Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

    [Lista osób]
   • Polski Ład w CIT – kompleksowa analiza zagrożeń i szans

    [Lista osób]
   • Pomoc publ. w proj. realizowanych w ramach europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

    [Lista osób]
   • Pomoc publiczna w perspektywie 2022-2027

    [Lista osób]
   • Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

    [Lista osób]
   • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

    [Lista osób]
   • Postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji z 2016 r

    [Lista osób]
   • Postępowanie wyjaśniające DAW

    [Lista osób]
   • Powiadamianie o incydentach bezpieczeństwa i ich rejestracja 2024

    [Lista osób]
   • Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

    [Lista osób]
   • Prace badawcze i rozwojowe – aspekty bilansowe i podatkowe

    [Lista osób]
   • Praktyczna ochrona danych w przedsiębiorstwie od 25 maja 2018 r. - RODO - Przepisy krajowe i unijne

    [Lista osób]
   • Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Postępowanie w trakcie kontroli

    [Lista osób]
   • Praktyczne aspekty prawa spółek handlowych

    [Lista osób]
   • Praktyczne aspekty wdrożenia MSZJ1 w małej firmie audytorskiej

    [Lista osób]
   • Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej

    [Lista osób]
   • Praktyczne wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

    [Lista osób]
   • Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

    [Lista osób]
   • Praktyczny rekonesans infrastruktury IT

    [Lista osób]
   • Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE - końcowe rozliczenie postępu rzeczowego i finansowego

    [Lista osób]
   • Prawnokarna ochrona tajemnicy bankowej

    [Lista osób]
   • Prawo budowlane

    [Lista osób]
   • Prawo podatkowe

    [Lista osób]
   • Prawo pracy, prawo gospodarcze 2021

    [Lista osób]
   • Prawo pracy w I połowie 2022 roku, z uwzględnieniem wybranych zagadnień czasu pracy

    [Lista osób]
   • Prawo zamówień publicznych w praktyce

    [Lista osób]
   • Prawo zamówień publicznych w świetle nadchodzącej nowelizacji ustawy

    [Lista osób]
   • Problemy z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli w tym zakresie

    [Lista osób]
   • Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

    [Lista osób]
   • Proces inwestycyjny - realizacja inwestycji liniowych

    [Lista osób]
   • Proces sprzedaży kredytu hipotecznego w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami

    [Lista osób]
   • Professional scrum master

    [Lista osób]
   • Program audytu w systemie Audimex

    [Lista osób]
   • Program przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

    [Lista osób]
   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość w fundacjach i stowarzyszeniach

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie korupcji - szkolenie CBA

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach realizowanych w ramach EFS

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

    [Lista osób]
   • Przegląd zarządczy regulacji wewnętrznych w 2019/2020 roku.

    [Lista osób]
   • Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022 - kurs dla Auditorów

    [Lista osób]
   • Przesłuchanie - Techniki wykrywania nieszczerości (kurs UAM)

    [Lista osób]
   • Przestępstwa komputerowe - metodyka prowadzenia postępowań

    [Lista osób]
   • Przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa - RODO

    [Lista osób]
   • Przychody pozaodsetkowe w dobie niskich stóp procentowych

    [Lista osób]
   • Przychody-Ewidencja i Rewizja Finansowa

    [Lista osób]
   • Przygotowanie do ewentualnej kontroli PUODO w bankach spółdzielczych

    [Lista osób]
   • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych w j.s.t i ich jednostkach organizacyjnych w 2017r.

    [Lista osób]
   • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 rok.

    [Lista osób]
   • Przygotowanie i ocena Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ

    [Lista osób]
   • Przygotowanie kontroli prawidłowości i kontroli wykonania zadań, kryteria oraz mierniki kontroli

    [Lista osób]
   • Przypadki braku zgodności oraz Zgłoszenia naruszeń prawa (whisteblowing 2024)

    [Lista osób]
   • PSD II

    [Lista osób]
   • PSD II, a RODO w zakresie obowiązków instytucji finansowych

    [Lista osób]
   • Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych-nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.

    [Lista osób]
   • Rachunkowość budżetowa

    [Lista osób]
   • Rachunkowość i audyt w czasach pandemii.

    [Lista osób]
   • Rachunkowość podatkowa oraz postępowanie wierzycieli należności pieniężnych z uwzględnieniem zmian w przepisach

    [Lista osób]
   • Rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

    [Lista osób]
   • Rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej

    [Lista osób]
   • Raportowanie ESG

    [Lista osób]
   • Raporty niefinansowe - wnioski na rok 2019

    [Lista osób]
   • Realizacja i rozliczanie projektów unijnych w latach 2021-2027 z wykorzystaniem aplikacji SL 2021

    [Lista osób]
   • Realizacja oceny zewnętrznej z wykorzystaniem narzędzia Quality@w

    [Lista osób]
   • Realizacja wydatków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności

    [Lista osób]
   • Realizacja zadania audytowego - Dobór próby

    [Lista osób]
   • Rekomendacja "A" - System Kontroli Wewnętrznej

    [Lista osób]
   • Rekomendacja A wdrożenie i audyt cz. I

    [Lista osób]
   • Rekomendacja A wdrożenie i audyt cz. II

    [Lista osób]
   • Rekrutacja i selekcja pracowników oparta na kompetencjach

    [Lista osób]
   • Risk Based Auditing – Establishing a Methodology

    [Lista osób]
   • RODO - metody oceny ryzyka

    [Lista osób]
   • RODO - Szkolenie w zakresie nowych zapisów prawa ochrony danych osobowych

    [Lista osób]
   • RODO a praca zdalna

    [Lista osób]
   • RODO po roku

    [Lista osób]
   • Rola audytu w kontekście nowej rzeczywistości

    [Lista osób]
   • Rola i zadania polityki bezpieczeństwa informacji w ochronie danych osobowych

    [Lista osób]
   • Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

    [Lista osób]
   • Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020

    [Lista osób]
   • Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi – stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałt

    [Lista osób]
   • Rozliczenie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

    [Lista osób]
   • Rozwiązywanie konfliktów w życiu osobistym i zawodowym

    [Lista osób]
   • Równość szans w procesie przygotowania wniosków aplikacyjnych, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych z UE

    [Lista osób]
   • Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

    [Lista osób]
   • Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie ?

    [Lista osób]
   • Ryzyko, budzetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

    [Lista osób]
   • Ryzyko operacyjne w Banku

    [Lista osób]
   • Ryzyko w praktyce audytu i kontroli

    [Lista osób]
   • Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011

    [Lista osób]
   • Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości.

    [Lista osób]
   • Rzyko klimatyczne a ryzyko finansowe - Wyzwania metodyczne i operacyjne dla sektora finansowego

    [Lista osób]
   • Samoocena audytu wewnętrznego oraz jej walidacja z wykorzystaniem formularza Quality@w

    [Lista osób]
   • Samoocena kontroli zarządczej, czyli jak ją przeprowadzić, by uzyskać użyteczną wiedzę na temat jej funkcjonowania

    [Lista osób]
   • SAP ERP Essential Training

    [Lista osób]
   • Sarbanes-Oxley (SOX) - Top Down Risk Assessment

    [Lista osób]
   • Self Awareness Authenticity and Lead

    [Lista osób]
   • Seminarium - Firma - idea: realne wyzwania, niematerialne wartości.

    [Lista osób]
   • Seminarium SABI. Warsztaty analizy ryzyka.

    [Lista osób]
   • Seminarium SABI. Warsztaty DPIA. RODO w marketingu

    [Lista osób]
   • Seminarium SABI. Wykład pt. "10 kluczowych zmian w przepisach sektorowych.

    [Lista osób]
   • Six Sigma Foundations (Podstawy Six Sigma)

    [Lista osób]
   • Skuteczna komunikacja w prowadzeniu audytu wewnętrznego. MF

    [Lista osób]
   • Solvency II -wdrożenie formuły standardowej - Polska Izba Ubezpieczeń

    [Lista osób]
   • Solving Business Problems

    [Lista osób]
   • Specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej

    [Lista osób]
   • Specjalista ds. Zamówień Publicznych

    [Lista osób]
   • Specyfika nadużyć w spółce giełdowej / Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

    [Lista osób]
   • Split payment – podzielona płatność - webinarium

    [Lista osób]
   • Społeczne skutki korupcji

    [Lista osób]
   • Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2016 w podmiotach leczniczych

    [Lista osób]
   • Sporządzenie sprawozdania /raportu/ z audytu wewnętrznego - Szkolenie

    [Lista osób]
   • Sprawozdania finansowe za 2017 rok

    [Lista osób]
   • Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 2021 r RIO Gdańsk

    [Lista osób]
   • Sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej

    [Lista osób]
   • SQL od podstaw

    [Lista osób]
   • Standardowy maj – webinariach poświęconych stosowaniu standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publ

    [Lista osób]
   • Standardy audytu wewnętrznego w praktyce

    [Lista osób]
   • Standardy pracy kontrolera w administracji publicznej

    [Lista osób]
   • Statystyczna analiza danych

    [Lista osób]
   • Stosowanie klasyfikacji budżetowej w świetle interpretacji MF

    [Lista osób]
   • Stosowanie MSB w praktyce cz. I

   • Stosowanie MSB w praktyce cz. II

    [Lista osób]
   • Strategic Partnerships

    [Lista osób]
   • Strategic Partnerships: Ecosystems and Platforms (Partnerstwa strategiczne: ekosystemy i platformy)

    [Lista osób]
   • Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać aby się dowiedzieć?

    [Lista osób]
   • Sygnalista w firmie coraz bliżej - nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

    [Lista osób]
   • System kontroli wewnętrznej i audytu w SKOK

    [Lista osób]
   • System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym

    [Lista osób]
   • System kontroli wewnętrznej w jednostkach administarcji podatkowej - Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

    [Lista osób]
   • System zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia ISO 45001

    [Lista osób]
   • System zarządzania ryzykiem i kapitałem, ład korporacyjny, rola i odpowiedzialność organów zgodnie z KNF

    [Lista osób]
   • System zarządzania ryzykiem wg normy PN-ISO 31000:2012

    [Lista osób]
   • Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001

    [Lista osób]
   • Systemy zarządzania jakością w ochronie informacji i danych PN/EN ISO 27001. Pełnomocnik ds. SZBI i ABI

    [Lista osób]
   • Systemy zarządzania w jsfp z wykorzystaniem budżetu zadaniowego

    [Lista osób]
   • Szacowanie ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa

    [Lista osób]
   • Szanse i ryzyka związane z nową dyrektywą UE o sygnalistach ISO 37001:2016

    [Lista osób]
   • Szanse i wyzwania dla firm audytorskich i samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego

    [Lista osób]
   • Szkolenia

    [Lista osób]
   • Szkolenie dla Administratorów Danych Osobowych

    [Lista osób]
   • Szkolenie dla audytorów w zakresie inwestycji i remontów z uwzględnieniem zapisów prawa

    [Lista osób]
   • Szkolenie dla Compliance Officer

    [Lista osób]
   • Szkolenie dla kontrolerów i wizytatorów KKN

    [Lista osób]
   • Szkolenie liderów procesów, audytorów wewnętrznych i pełnomocnika z wymagań normy ISO 9001:2015

    [Lista osób]
   • Szkolenie przygotowujące do egzaminu dla Biegłego Rewidenta (pow. 100 h)

    [Lista osób]
   • Szkolenie w ramach egzaminu CIA

    [Lista osób]
   • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

    [Lista osób]
   • Środki trwałe i amortyzacja w 2018 roku oraz kluczowe zmiany w ujęciu rachunkowym

    [Lista osób]
   • Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych

    [Lista osób]
   • Tajemnica przedsiębiorstwa - ochrona przed nieuczciwą konkurencją

    [Lista osób]
   • Teamwork Foundations (Praca zespołowa)

    [Lista osób]
   • Techniki prowadzenia wywiadów przesłuchań z wykorzystaniem metody FBI

    [Lista osób]
   • Techniki skutecznej windykacji

    [Lista osób]
   • Technology Risk Management Forum 2020

    [Lista osób]
   • The Controller Function - Strategic and Annual Planning

    [Lista osób]
   • Today’s Corporate Ethical Culture - An updated course

    [Lista osób]
   • Transition Manager SSC

    [Lista osób]
   • TransitioningfromManagertoLeader

    [Lista osób]
   • Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy

    [Lista osób]
   • Udostępnianie informacji publicznej z uwzględnieniem RODO

    [Lista osób]
   • Udzielanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji oświatowych w 2016 r.

    [Lista osób]
   • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i inne aspekty międzynarodowego prawa podatkowego

    [Lista osób]
   • Understanding Risk-Based Auditing

    [Lista osób]
   • Uniwersum audytu. Plan roczny

    [Lista osób]
   • Using Questions to Coach and Lead

    [Lista osób]
   • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

    [Lista osób]
   • V Kongres Profesjonalistów IT 2017

    [Lista osób]
   • VADEMECUM VAT 2019/2020 W JST

    [Lista osób]
   • VCC Egzaminator DPO - IOD

    [Lista osób]
   • VI Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

    [Lista osób]
   • VII Forum Bezpieczeństwa Banków 2018 - Bezpieczeństwo adekwatne do wyzwań

    [Lista osób]
   • VIII Kongres Energetyczny

    [Lista osób]
   • W jakim stopniu Nowy Ład dotyczy Ośrodków Pomocy Społecznej?

    [Lista osób]
   • Walidacja i audyt w procesie. ICAAP - Ryzyko kredytowe

    [Lista osób]
   • Warsztat analiza ryzyka i DPIA

    [Lista osób]
   • Warsztat DAW

    [Lista osób]
   • Warsztat MBO dla kluczowej kadry kierowniczej

    [Lista osób]
   • Warsztaty ABI EXPERT

    [Lista osób]
   • Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2017

    [Lista osób]
   • Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania

    [Lista osób]
   • Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników oraz Auditorów ds. systemów zarządzania

    [Lista osób]
   • Warsztaty GIODO - Kodeksy postępowania w świetle RODO

    [Lista osób]
   • Warsztaty "Jak samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności z RODO (GDPR) oraz przygotować plan wdrożenia RODO"

    [Lista osób]
   • Warsztaty poświęcone Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021

    [Lista osób]
   • Warsztaty "Projektowanie Planów Ciągłości Działania" (Business Continuity Plans)

    [Lista osób]
   • Warsztaty z przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka i oceny skutków przetwarzania zgodnie z RODO

    [Lista osób]
   • Wdrożenie i serwis systemu informatycznego w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę o utrzymaniu cz

    [Lista osób]
   • Wdrożenie kompleksowego systemu współpracy z sygnalistami

    [Lista osób]
   • Webinarium - Bezpieczeństwo danych w e-biznesie

    [Lista osób]
   • Wewnętrzne funkcje audytu

    [Lista osób]
   • Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne

    [Lista osób]
   • Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, stan na 2024 rok. Praktyczne zastosowanie przepisów

    [Lista osób]
   • Windykacja sądowa i komornicza pieniężnych należności cywilnoprawnych JSFP po nowelizacji KPA

    [Lista osób]
   • Wizualizacja danych w Microsoft Office

    [Lista osób]
   • Working with Difficult People / Praca z trudnymi ludźmi

    [Lista osób]
   • Work-Life Balance - zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym

    [Lista osób]
   • Workshop Out-of-the-box thinking and problem solving

    [Lista osób]
   • Wprowadzenie do audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

    [Lista osób]
   • Wprowadzenie do zarządzania i oceny ryzyka oszustw i nadużyć wg COSO 2016

    [Lista osób]
   • Współdzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r.

    [Lista osób]
   • Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka braku zgodności w Banku

    [Lista osób]
   • Wybrane zagadnienia z zaawansowanej analizy finansowej przedsiębiorstw

    [Lista osób]
   • Wykonywanie nowej funkcji ABI

    [Lista osób]
   • Wykorzystanie dotacji oświatowej - jakie wydatki można z niej rozliczyć

    [Lista osób]
   • Wyliczenia i listy płac po zmianach w 2022 roku, z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej

    [Lista osób]
   • Wymagania normy ISO 27701:2019 oraz Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania prywatnością wg ISO 27701:2019

    [Lista osób]
   • Wymagania normy ISO 9001:2015, Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015

    [Lista osób]
   • Wymagania Systemu Zarządzania wg norm ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018

    [Lista osób]
   • Wzajemne relacje Wydziałów Biura Bezpieczeństwa i Audytu

    [Lista osób]
   • XI Konwent Ochrony Danych i Informacji

    [Lista osób]
   • XII Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT

    [Lista osób]
   • XIII Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT

   • XIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni

    [Lista osób]
   • XIV Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT SEMAFOR 27-28 maja 2021 r.

    [Lista osób]
   • XIV Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni

    [Lista osób]
   • XIX Międzynarodowe Forum Gospodarcze, Gdynia, 11.10.2019

    [Lista osób]
   • XV Forum Bezpieczeństwa i Audytu - Semafor – 17-18.03.2022 r.

    [Lista osób]
   • Zadania ADO i ABI (IODO) w Ochronie Danych Osobowych

    [Lista osób]
   • Zakres odpowiedzialności i zarządzanie ryzykiem w grupach kapitałowych

    [Lista osób]
   • Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków z tyt. świadczeń na rzecz pracowników przez podatników podatku dochodowego

    [Lista osób]
   • Zamknięcie ksiąg rachunkowych, bilans, inwentaryzacja roczna

    [Lista osób]
   • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok

    [Lista osób]
   • Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy

    [Lista osób]
   • Zamówienia publiczne i zakupy

    [Lista osób]
   • Zamówienia z KPO i innych projektów UE udzielane w perspektywie 2021 - 2027. Korekty finansowe, wytyczne i najczęściej p

    [Lista osób]
   • Zarys prawa podatkowego - Ordynacja Podatkowa

    [Lista osób]
   • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ciągłością działania - nowoczesne podejście do BCM

    [Lista osób]
   • Zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z RODO w działalności online na przykładzie firmowego fanpage na Facebooku

    [Lista osób]
   • Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa

    [Lista osób]
   • Zarządzanie jakością danych

    [Lista osób]
   • Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atesta

    [Lista osób]
   • Zarządzanie projektami

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem - mapa ryzyka

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem i analiza instrumentów pochodnych

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem i kontrola funkcjonalna w banku

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem kredytowym kredytów detalicznych

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym wg nowych Rekomendacji S, T i J oraz kredytowym ryzykiem konc.

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem w firmie według Metodyki MoR

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem w PKP Cargo S.A., Przebieg procesu

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych (drogowych)

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000:2009

   • Zarządzanie ryzykiem wg. Standardów kontroli zarządczej

    [Lista osób]
   • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

    [Lista osób]
   • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (Samsung)

    [Lista osób]
   • Zarządzanie wiedzą / Knowledge Management

    [Lista osób]
   • Zarządzanie zasobami IT a cyberbezpieczeństwo

    [Lista osób]
   • Zasada konkurencyjności – Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027

    [Lista osób]
   • Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych z UE

    [Lista osób]
   • Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

   • Zasady i wymagania Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości (PZPJ) – wprowadzenie

    [Lista osób]
   • Zasady i wymagania Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości (PZPJ) – wprowadzenie

    [Lista osób]
   • Zasady i wytyczne wynikające z normy ISO/IEC 27001:2013 w ujęciu praktycznym

    [Lista osób]
   • Zasady Ładu Korporacyjnego w Bankach

    [Lista osób]
   • Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680

    [Lista osób]
   • Zasady reagowania w przypadkach podejrzenia oszustw na szkodę Banku

    [Lista osób]
   • Zasady realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane

    [Lista osób]
   • Zgłaszanie naruszenia danych osobowych

    [Lista osób]
   • Zgłoszenie rejestracyjne w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

    [Lista osób]
   • Zintergorwany System Przeciwdziałania Korupcji

    [Lista osób]
   • Zmiany kadrowo płacowe 2023

    [Lista osób]
   • „Zmiany podatkowe planowane na 2021rok”

    [Lista osób]
   • Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 16.07.2015 oraz 01.01.2016

    [Lista osób]
   • Zmiany w MSSF 2022 oraz w podatkach (PIT/CIT/VAT) wprowadzone przez tzw. Polski Ład

    [Lista osób]
   • Zmiany w normie ISO 9001 z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - warsztaty

    [Lista osób]
   • Zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 r.

    [Lista osób]
   • Zmiany w podatkach na rok 2017

    [Lista osób]
   • Zmiany w podatku VAT.

    [Lista osób]
   • Zmiany w podatku VAT w 2013 r.

    [Lista osób]
   • Zmiany w Polskim Ładzie. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z nową ustawą

    [Lista osób]
   • Zmiany w prawie pracy

    [Lista osób]
   • Zmiany w Rekomendacji "H" - Wpływ na planowanie i organizację kontroli wewnętrznej w 2017 r.

    [Lista osób]
   • Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

    [Lista osób]
   • Zmiany w Standardach IIA 2017

    [Lista osób]
   • Zmiany w zakresie podatku VAT w 2019 i 2020 roku

    [Lista osób]
   • Zwalczanie nadużyć finansowych jako element procesu desygnacji

    [Lista osób]
   • Zwinne zarządzanie projektami za pomocą Kanban

    [Lista osób]
  • Szkolenia e-learnig PIKW

  • Szkolenia PIKW

   • AML - Praktyczne aspekty przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

    [Lista osób]
   • Analiza ryzyka w audycie lub kontroli - Warsztaty praktyczne

    [Lista osób]
   • Analiza ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa

    [Lista osób]
   • Audit stanu wdrożenia zintegrowanego systemu kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

    [Lista osób]
   • Auditor wewnętrzny normy PN ISO 37001

    [Lista osób]
   • Audyt i kontrola - alternatywne źródła uzyskiwania wiedzy

    [Lista osób]
   • Audyt informatyczny w praktyce

    [Lista osób]
   • Audyt inwestycji i remontów

    [Lista osób]
   • Audyt lub kontrola w aspekcie analizy i zarządzania ryzykiem

    [Lista osób]
   • Audyt ochrony danych osobowych w organizacji

    [Lista osób]
   • Audyt podatności na zagrożenia przestępczością gospodarczą

    [Lista osób]
   • Audyt podatności na zagrożenia przestępczością gospodarczą

   • Audyt procedur zarządzania majątkiem

    [Lista osób]
   • Audyt systemów bezpieczeństwa informacji

    [Lista osób]
   • Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy PZP

    [Lista osób]
   • Audyt/kontrola zamówień publicznych-praktyczne aspekty

    [Lista osób]
   • Audytor Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie normy PN EN IS0 14001 oraz PN-N- 18001- warsztaty praktyczne

   • Badanie autentyczności dokumentów i wykrywanie fałszerstw w aspekcie kontroli projektów EFS

    [Lista osób]
   • Compliance jako funkcja ochronna i kontrolna w organizacji

    [Lista osób]
   • Compliance w organizacji w świetle regulacji nadzorczych oraz funkcji kontroli i zarządzania ryzykiem

    [Lista osób]
   • Compliance w strukturach nowoczesnego przedsiębiorstwa

    [Lista osób]
   • Compliance, wizerunek i bezpieczeństwo organizacji

    [Lista osób]
   • Czas pracy i delegacje służbowe

   • Dlaczego firmy ubezpieczeniowe muszą posiadać szczególny, efektywny system kontroli wewnętrznej ?

   • Dobór próby w audycie i kontroli

    [Lista osób]
   • Dyplom Honorowy PIKW za szczególne zasługi dla rozwoju audytu i kontroli wewnętrznej w Polsce

    [Lista osób]
   • Efektywny audytor/ kontroler -Jak zarządzać czasem i radzić sobie ze stresem podczas kontroli i audytu

    [Lista osób]
   • Fałszerstwa dokumentów w kontekście przestępczości gospodarczej

    [Lista osób]
   • Identyfikacja fraudów - taktyka i techniki prowadzenia śledztw i przesłuchań

    [Lista osób]
   • ISO/IEC 27000 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) - projektowanie i implementacja

    [Lista osób]
   • Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach

    [Lista osób]
   • Jak prowadzić i badać system kontroli wewnetrznej

    [Lista osób]
   • Jak skutecznie wyktryć nadużycia - techniki prowadzenia wewnętrznych postępowań i rozmów

    [Lista osób]
   • Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego

    [Lista osób]
   • Jak wdrożyć w organizacji dobrą praktykę kontroli w oparciu o model COSO

    [Lista osób]
   • Kodeks postępowania administracyjnego - stosowanie w praktyce

   • Kompetencje psychologiczne kontrolera a efektywność i sprawność kontroli

    [Lista osób]
   • Komunikacja i asertywność kontrolera

    [Lista osób]
   • Kontrola poprawności oraz rzetelności stosowania prawa podatkowego w organizacji

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna dla zaawansowanych - Podatki od A do Z cz. I

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna dla zaawansowanych - Podatki od A do Z cz. II

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna i audyt w kontekście podatków

    [Lista osób]
   • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

    [Lista osób]
   • Kontrola zarządcza od 1 stycznia 2020 r. po zmianach

    [Lista osób]
   • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

   • Korupcja jako zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne

    [Lista osób]
   • Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym

    [Lista osób]
   • KURS CGAP

   • Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji

    [Lista osób]
   • Mapowanie procesów w kontroli i audycie

    [Lista osób]
   • Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących

    [Lista osób]
   • Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących

    [Lista osób]
   • Metodyka audytu wewnętrznego

    [Lista osób]
   • Metodyka doboru próby ...

    [Lista osób]
   • Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń

    [Lista osób]
   • Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z

    [Lista osób]
   • Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

    [Lista osób]
   • Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce

    [Lista osób]
   • Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce

   • Nadużycia klientów na szkodę banku - wyłudzenia bankowe

    [Lista osób]
   • Nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże w dobie kryzysu gospodarczego

    [Lista osób]
   • Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

   • Ochrona Danych Osobowych dla osób upoważnionych do ich przetwarzania

    [Lista osób]
   • „Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów prawa i analizy ryzyka”

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych (wg RODO) dla osób upoważnionych do ich przetwarzania

    [Lista osób]
   • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście przepisów prawa i analizy ryzyka

   • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście przepisów prawa i analizy ryzyka

   • Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa

    [Lista osób]
   • Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej

   • Praktyczne przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych

    [Lista osób]
   • Praktyczne przygotowanie do ochrony danych osobowych po wdrożeniu RODO

    [Lista osób]
   • Procedury kontroli wewnętrznej w systemie obiegu dokumentów

    [Lista osób]
   • Procesy kontrolne w organizacji

    [Lista osób]
   • Projektowanie i organizacja systemu zarządzania ryzykiem

   • Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzanymi o nadużycia gospodarcze

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

    [Lista osób]
   • Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy

    [Lista osób]
   • RODO w działach HR

    [Lista osób]
   • Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstw z wykorzystaniem metod FBI – poziom I

   • Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstw z wykorzystaniem metod FBI – poziom II

   • Smart Audit - System zarządzania organizacją

    [Lista osób]
   • Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych

    [Lista osób]
   • Sygnalista w organizacji - skuteczny system

    [Lista osób]
   • System antyfraudowy

    [Lista osób]
   • System Kontroli Biznesowej w organizacji

    [Lista osób]
   • System kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami i standardami nadzorczymi KNF

    [Lista osób]
   • System kontroli wewnętrznej w kontekście zarządzania ryzykiem w SKOK - warsztaty praktyczne

    [Lista osób]
   • Taktyka i techniki prowadzenia wywiadów i przesłuchań z wykorzystaniem metody FBI (I stopnia)

    [Lista osób]
   • Taktyka i techniki prowadzenia wywiadów i przesłuchań z wykorzystaniem metody FBI (II stopnia)

   • Taktyka i techniki przesłuchań świadków z wykorzystaniem metody FBI

    [Lista osób]
   • Taktyka i techniki przesłuchań świadków z wykorzystaniem metody FBI

    [Lista osób]
   • Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera

    [Lista osób]
   • Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE I stopnia

    [Lista osób]
   • Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE II stopnia

    [Lista osób]
   • Techniki pozyskiwania dowodów w kontroli i audycie

    [Lista osób]
   • Umiejętności interpersonalne w audycie i kontroli

    [Lista osób]
   • Ustawa o kontroli w Administracji Rządowej - od A do Z

    [Lista osób]
   • Uznanie certyfikatu przez PIKW

    [Lista osób]
   • Warsztaty dla audytorów i kontrolerów w jednostkach sektora finansów publicznych

    [Lista osób]
   • Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds. zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19011:2012

    [Lista osób]
   • Warsztaty międzynarodowe - Opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania oszustwami

    [Lista osób]
   • Wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu Compliance w organizacji

    [Lista osób]
   • Wdrożenie modelu COSO

    [Lista osób]
   • Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 – wprowadzenie do budowy systemu

    [Lista osób]
   • Whistleblowing czyli ujawnianie w dobrej wierze

    [Lista osób]
   • Zaawansowana metodyka audytu

    [Lista osób]
   • Zapobieganie i wykrywanie przestępstw gospodarczych i korupcji i korupcji

    [Lista osób]
   • Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami – kompetencje niezbędne w pracy AW i KW

    [Lista osób]
   • Zarządzanie emocjami oraz metody pracy kontrolera

    [Lista osób]
   • Zarządzanie procesami kontrolnymi w organizacji

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem - podstawy procesu

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem oszustw finansowych i korupcji

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem w IT

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem wg Standardów kontroli zarządczej

    [Lista osób]
   • Zasady i tryb przeprowadzania kontroli

    [Lista osób]
  • Środa z ACFE

   • Błędy analityczne jako element ryzyka w śledztwach wewnętrznych 12.10.2022

    [Lista osób]
   • Budowa Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych - Whistleblowing 16.02.2022 r.

    [Lista osób]
   • Człowiek – najsłabsze ogniwo cyberprzestrzeni 13.12.2023

    [Lista osób]
   • Fraudy i nadużycia w ubezpieczeniach 10.05.2023

    [Lista osób]
   • Inwentaryzacja, a błędy i oszustwa finansowo-księgowe 14.12.2022

    [Lista osób]
   • Kodeks Etyki w Samorządzie 02.02.2022 r.

    [Lista osób]
   • Kreatywna księgowość, czy oszustwa księgowe? 22.06.2022

    [Lista osób]
   • Metody przesłuchań i komunikacji stosowane przez FBI 18.05.2022

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych sygnalisty 19.01.2022

    [Lista osób]
   • Ochrona prawna konsumentów w Polce, a społeczna etyka w biznesie” - Stanisław FECKO, CFE 20.09.2023

    [Lista osób]
   • Od informacji do wniosku - zakłócenia procesu wnioskowania w śledztwach wewnętrznych 19.10.2022

    [Lista osób]
   • #OSINT. Pozyskiwanie informacji

    [Lista osób]
   • Oszustwa księgowe - 25.05.2022

    [Lista osób]
   • Prelekcja nt. aktualnego krajobrazu finansowych oszustw korporacyjnych - Magdalena Ogórek 06.12.1023

    [Lista osób]
   • Przegląd Ram, modeli i narzędzi opisujących występowanie korporacyjnych oszustw finansowych 16.11.2022

    [Lista osób]
   • Rola pokrzywdzonego w przestępstwie gospodarczym

    [Lista osób]
   • Statystyka przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w 2021 roku 20.04.2022

    [Lista osób]
   • Wybrane aspekty przestępstwa oszustwa

    [Lista osób]
   • Wykrywanie oszustw przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii opartych na bazach grafowych 13.04.2022

    [Lista osób]
   • Zarządzanie zmianą – szanse i zagrożenia 15.02.2023

    [Lista osób]
   • Zastosowania rachunkowości śledczej w audytach sprawdzających i audytach śledczych 19.04.2023

   • Zastosowanie rachunkowości śledczej w audytach sprawdzających i audytach śledczych 15.03.2023

    [Lista osób]
  • Warsztaty PIKW

   • Identyfikacja zjawisk korupcyjnych w kontekście stanowiska pracy

    [Lista osób]
   • Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny - warsztaty

    [Lista osób]
   • Praktyczne warsztaty z zakresu identyfikowania i dokumentowania naruszenia dyscypliny finansów publicznych

    [Lista osób]
   • Warsztaty Międzynarodowe - Opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania oszustwami

    [Lista osób]
   • Warsztaty wyjazdowe dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem w organizacji

    [Lista osób]
  • Webinarium

   • 1. Dodaj nowy webinar

   • AI szanse, zagrożenia i wyzwania dla audytorów wewnętrznych. Webinar MF

    [Lista osób]
   • Akademia Audytu i Kontroli PGZ S.A.

    [Lista osób]
   • Akademia rachunkowości (MF)

    [Lista osób]
   • Aktualne problemy odpowiedzialności audytorów i ich ubezpieczenia A.D. 2022

    [Lista osób]
   • Analiza danych w audycie,

    [Lista osób]
   • Analiza finansowa (książka przychodów i rozchodów) - moduł IV

    [Lista osób]
   • Analiza sprawozdań finansowych Akademia PARP

    [Lista osób]
   • Analiza sprawozdań finansowych Akademia PARP

   • Anatomia korupcji

    [Lista osób]
   • Are we, internal auditors, as objective and as ethical as we think we are?

    [Lista osób]
   • Auditing a digital insurance world

    [Lista osób]
   • Audyt bezpieczeństwa informacji

    [Lista osób]
   • Audyt śledczy - wykrywanie nadużyć

    [Lista osób]
   • Audyt w obszarze zamówień publicznych

    [Lista osób]
   • Audyt Wewnętrzny - zasady funkcjonowania i przebieg procesu

    [Lista osób]
   • Audyt wewnętrzny a proces przeciwdziałania fałszerstwom znaków pieniężnych

    [Lista osób]
   • Badanie i ocena w domach maklerskich - zasady przeprowadzania i najczęstsze błędy

    [Lista osób]
   • Badanie sprawozdań finansowych – praktyczne wskazówki - MF

    [Lista osób]
   • Bezpieczni w sieci - Karty kredytowe

    [Lista osób]
   • Bezpieczni w sieci: cz.1 - Ataki metodą "na Prezesa"

    [Lista osób]
   • Bezpieczni w sieci: cz.2 - Bezpieczeństwo haseł

    [Lista osób]
   • Bezpieczni w sieci: cz.3 - Fałszywe strony banków

    [Lista osób]
   • CAF – europejski model doskonalenia organizacji sektora publicznego a system kontroli zarządczej

    [Lista osób]
   • Compliance PZU

    [Lista osób]
   • Cooperation of compliance and audit functions - practice

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo – najnowsze trendy w cyberprzestępczości. Metody ataków na środki finansowe klientów bankowości inte

    [Lista osób]
   • Cyberbezpieczeństwo 2.0: Nowe podejście do zarządzania ryzykiem i audytu w cyberprzestrzeni”

    [Lista osób]
   • DATEV Audit – gwarancja wysokiej jakości zlecenia

    [Lista osób]
   • Detaliczne obligacje Skarbu Państwa - Obsługa w Pekao360

    [Lista osób]
   • Develop soft skills; professionalize the auditing profession - manage your voice in business

    [Lista osób]
   • Development of soft skills - professionalization of the audit profession. Assertiveness at work

    [Lista osób]
   • Digitalizacja - Kierunek dla nowoczesnych przedsiębiorstw

    [Lista osób]
   • Dlaczego hackowanie akcji webowych jest proste ?

    [Lista osób]
   • Dyrektywa Hipoteczna 2023

    [Lista osób]
   • Dyrektywa o sygnalistach - zmiany dla przedsiębiorców

    [Lista osób]
   • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego - MF

    [Lista osób]
   • ESG dla audytorów wewnętrznych

    [Lista osób]
   • ESG/zmiany klimatu & rola AW

    [Lista osób]
   • Etyka w audycie wewnętrznym

    [Lista osób]
   • Etyka w audycie wewnętrznym - MF

    [Lista osób]
   • Faktury i e-faktury oraz Krajowy System E-faktur

    [Lista osób]
   • Forum dla osób z kontroli zarządczej i audytu - Związek Powiatów Polskich

    [Lista osób]
   • Fundacja - rola i odpowiedzialność fundatora

    [Lista osób]
   • Funkcja compliance w zakładzie ubezpieczeń z perspektywy organu nadzoru

    [Lista osób]
   • Get to Know the New Global Internal Audit Standards

    [Lista osób]
   • Greenwashing w kontekście ESG

    [Lista osób]
   • Internal controls: What works, what doesn't work, and how to plug the holes

    [Lista osób]
   • Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - MF

    [Lista osób]
   • Jak budować etyczne organizacje. Poradnik praktyczny - IIA

    [Lista osób]
   • Jak dbać o cyberhigienę w pracy? (MF)

    [Lista osób]
   • Jak identyfikować zagrożenia korupcyjne i nadużycia w działalności jednostek sektora finansów publicznych

    [Lista osób]
   • Jak IOD powinien weryfikować uprawnienia użytkowników w różnych systemach IT w ramach audytów?

    [Lista osób]
   • Jak skutecznie przeprowadzić firmę przez proces planowania, budżetowania i prognozowania?

    [Lista osób]
   • ”Jakość i dojrzałość funkcji audytu – nowe trendy i dobre praktyki”

    [Lista osób]
   • Kodeks Postępowania Grupy Pekao

    [Lista osób]
   • Konflikty interesów w obszarze bancassurance

    [Lista osób]
   • Konflikty interesów–teoria, praktyka, zarządzanie konfliktami w świetle MiFID II i rekomendacji KNF

    [Lista osób]
   • Korupcja w biznesie

    [Lista osób]
   • Kultura organizacyjna wzajemnej odpowiedzialności

    [Lista osób]
   • Kurs rachunkowości. Rezerwy, zobowiązania warunkowe oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów w prawie bilansowym

    [Lista osób]
   • Learning week: Motywacja wewnętrzna

    [Lista osób]
   • Learning week: Radzenie sobie ze zmianą

    [Lista osób]
   • Lista płac/umowy cywilnoprawne - rozliczenie składkowo-podatkowe

    [Lista osób]
   • Manipulacja instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych – rodzaje i motywy nadużyć,

    [Lista osób]
   • Metodyka audytu w grupie PGZ

    [Lista osób]
   • MF - Audyt w środowisku zasobów informacyjnych

    [Lista osób]
   • MF - Spotkanie otwarte: Zadaj nam pytanie!

    [Lista osób]
   • MF - Wykorzystanie automatycznych narzędzi do testów i analiz w zadaniu audytowym – studium przypadku

    [Lista osób]
   • Nadzór i kontrola operacyjna w cyberbezpieczeństwie

    [Lista osób]
   • Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych

    [Lista osób]
   • Nie daj się cyberzbójom (Sekurak)

    [Lista osób]
   • Nie tylko phishing, czyli co jeszcze grozi nam ze strony hakerów

    [Lista osób]
   • Nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finansowych

    [Lista osób]
   • Normalizacja w bezpieczeństwie informacji i ciągłości działania

    [Lista osób]
   • Nowe obowiązki zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

    [Lista osób]
   • Nowe zasady pracy zdalnej

    [Lista osób]
   • Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO

    [Lista osób]
   • Ochrona sygnalistów

    [Lista osób]
   • Ochrona sygnalisty. Jak przygotowac się do nowej ustawy.

    [Lista osób]
   • Path to parity, beyond 30%

    [Lista osób]
   • Podatek VAT w jsfp w 2022 r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2023 r.

    [Lista osób]
   • Podstawowe aspekty reorganizacji: łączenia spółek oraz podział spółki

    [Lista osób]
   • Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6-8 ustawy o AML

    [Lista osób]
   • Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych MF

    [Lista osób]
   • Polityka Zgodności

    [Lista osób]
   • Polski Rynek Cyberbezpieczeństwa 2023 - 2028

    [Lista osób]
   • Power Webinar „GROW – Gdy Rozwój Oznacza Wybór

   • Poznaj nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego IIA

    [Lista osób]
   • Praca zdalna i badanie trzeźwości – przygotuj się na zmiany w prawie pracy!

    [Lista osób]
   • Praktyczne aspekty wdrożenia nowej Ustawy AML

    [Lista osób]
   • Prawa człowieka w biznesie

    [Lista osób]
   • Prawo pracy od podstaw: regulamin pracy – kluczowe kwestie prawne i praktyczne

   • Prawo pracy od podstaw: regulamin pracy — kluczowe kwestie prawne i praktyczne

    [Lista osób]
   • Profesjonalizacja funkcji IOD. Zarządzanie zespołem IOD

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie korupcji

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

    [Lista osób]
   • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Sankcje Finansowe 2021

    [Lista osób]
   • Przegląd podatkowy szyty na miarę

    [Lista osób]
   • Przetwarzanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej

    [Lista osób]
   • Psychologia moralności, a kształtowanie kultury etycznej w organizacji

    [Lista osób]
   • PZU - Ubezpieczenie CPI dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao S.A.

    [Lista osób]
   • Raportowanie ESG

    [Lista osób]
   • Realizacja zadań Ministra Finansów z koordynacji KZ i AW

    [Lista osób]
   • Regulacje wewnętrzne z zakresu audytu wewnętrznego – dobre praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

    [Lista osób]
   • Rekomendacja R i kluczowe obszary wpływu na działalność banków

    [Lista osób]
   • Rewolucja w Kodeksie Pracy w 2022 r.

    [Lista osób]
   • RODO okiem hackera. Praktyczne szkolenie z ochrony danych osobowych.

    [Lista osób]
   • RODO (pracownicy i sprzedaż)

    [Lista osób]
   • Rola audytora a jakość sprawozdania finansowego

    [Lista osób]
   • Rola audytu wewnętrznego w budowaniu procesowego podejścia do zarządzania organizacją

    [Lista osób]
   • Rola Internal Audit Service w ładzie organizacyjnym Komisji Europejskiej i agencji UE

    [Lista osób]
   • Rotacje i talenty w firmie - jak zatrzymać najlepszych pracowników ?

    [Lista osób]
   • Różnorodność jako kryterium ESG

    [Lista osób]
   • Sankcje i Polityka sankcyjna PZU

    [Lista osób]
   • Skuteczna komunikacja podczas prowadzenia audytu wewnętrznego. Komunikowanie w mediach społecznościowych

    [Lista osób]
   • Skuteczny audyt kultury organizacyjnej

    [Lista osób]
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia PARP

    [Lista osób]
   • Standardy zarządzania jakością – proces ustanawiania regulacji

    [Lista osób]
   • Stosowanie przepisów o transakcjach rajowych pośrednich

    [Lista osób]
   • Sztuczna inteligencja w praktyce biznesu

    [Lista osób]
   • Śledztwa wewnętrzne okiem praktyków

    [Lista osób]
   • The Basics That Matter

    [Lista osób]
   • The impact of the digital revolution on business

    [Lista osób]
   • U-FIN - kompleksowe rozwiązania IT dla firm audytorskich

    [Lista osób]
   • Ulga dla klasy średniej - problematyczne rozwiązanie dla pracodawców

    [Lista osób]
   • Understanding the nature of fraud

    [Lista osób]
   • Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – nowe możliwości ochrony podmiotów i klientów rynku finansoweg

    [Lista osób]
   • Użyteczność funkcji audytu wewnętrznego MF

    [Lista osób]
   • Wartości niematerialne i prawne - MF

    [Lista osób]
   • Webinar E-nform "Przywództwo. Komunikacja. Whistleblowing"

    [Lista osób]
   • Wprowadzenie do analizy ryzyka w IT - IIA

    [Lista osób]
   • Wydajność funkcji audytu wewnętrznego

    [Lista osób]
   • Wykorzystanie automatycznych narzędzi do testów i analiz w zadaniu audytowym – studium przypadku

    [Lista osób]
   • Zagadnienia podatkowe istotne dla spółek giełdowych

    [Lista osób]
   • Zaostrzenie kar nakładanych przez PIP za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

    [Lista osób]
   • Zarządzanie obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa – wymagania wobec banków

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem ESG z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA do zarządzania ryzykiem ESG.

    [Lista osób]
   • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

    [Lista osób]
   • Zasady polityki wynagradzania i ocena zgodności

    [Lista osób]
   • Zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w Banku

   • Zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w Banku

    [Lista osób]
   • Zasady zarządzania informacją poufna

    [Lista osób]
   • Zatory płatnicze: Jak się przygotować do nadchodzącej kontroli UOKiK?

    [Lista osób]
   • Zatrudnianie i zwalnianie - obowiązki pracodawcy w pigułce

    [Lista osób]
   • Zaufanie w działaniu: klucz do efektywnej współpracy i rozwoju osobistego

    [Lista osób]
   • Zaufanie w działaniu: klucz do efektywnej współpracy i rozwoju osobistego

    [Lista osób]
   • Zmiany w prawie pracy

    [Lista osób]
  • Webinarium PIKW

   • Asertywna komunikacja – kluczowa umiejętność audytora i kontrolera

    [Lista osób]
   • Audyt inwestycji i remontów

   • Co jest ważne w doborze próby ?

    [Lista osób]
   • Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów - czy i jak się przygotować?

    [Lista osób]
   • Metody pobudzania kreatywności, rozwiązywanie problemów

    [Lista osób]
   • Model dojrzałości organizacji

    [Lista osób]
   • Obalamy najpopularniejsze mity związane z obowiązywaniem RODO

    [Lista osób]
   • Praktyczne aspekty doboru próby

    [Lista osób]
   • Problematyka przestępczości gospodarczej - wykrywanie, zapobieganie i przeciwdziałanie...

    [Lista osób]
   • Procesy kontrolne w organizacji

    [Lista osób]
   • Rozwój zawodowy audytora wewnętrznego - wymagania i standardy

    [Lista osób]
   • System dla sygnalistów jako istotny element systemu zarządzania informacją w organizacji

    [Lista osób]
   • Webinarium - Strategia zarządzania danymi

    [Lista osób]
   • Zarządzanie procesami - identyfikacja warunków sprzyjających popełnianiu błędów

    [Lista osób]
  • Whistleblowing Summit

   • I Whistleblowing Summit 08.10.2020

   • II Whistleblowing Summit 07.10.2021

   • III Whistleblowing Summit 08.12.2022

    [Lista osób]
  • Wykładowca akademicki

   • Realizacja zajęć na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na Politechnice Białostockiej

   • Realizacja zajęć na PWSBiA w Warszawie

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na Uniwersytecie Łódzkim

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na Uniwersytecie Rzeszowskim

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć na WSB Poznań filia w Szczecinie

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w Szkole Wyższej im.Bogdana Jańskiego w Warszawie

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

   • Realizacja zajęć w ŚWSZ w Katowiach

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w Wojskowej Akademii Technicznej

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w WSEI w Lublinie

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w WSIZ w Rzeszowie

    [Lista osób]
   • Realizacja zajęć w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

    [Lista osób]
  • Zarządzanie projektami

   • Certyfikat Agile PM® Foundation Examination

    [Lista osób]
   • Certyfikat PRINCE2® Foundation

    [Lista osób]
   • Certyfikat PRINCE2® Practitioner

    [Lista osób]
   • Szkolenie przygotowujace do egzaminu PRINCE2® Foundation

    [Lista osób]
   • Szkolenie przygotowujace do egzaminu PRINCE2® Practitioner

 • Rachunkowość i Księgowość

  • Kurs specjalistyczny

  • Studia podyplomowe

   • MIędzynarodowe Standardy Sprawozdawczosci Finansowej (MSSF) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

    [Lista osób]
   • Rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

    [Lista osób]
 • RODO

  • Certyfikaty / inne

  • Kurs specjalistyczny

   • ABI - Pełnienie funkcji ABI. Prowadzenie sprawdzeń.

    [Lista osób]
   • Certyfikat - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

    [Lista osób]
   • Certyfikat - Inspektor Ochrony Danych

    [Lista osób]
   • Certyfikat - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    [Lista osób]
   • Kurs auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

    [Lista osób]
   • Studium Inspektora Ochrony Danych w Sektorze Publicznym (RODO Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - Moduł I

    [Lista osób]
   • Studium Inspektora Ochrony Danych w Sektorze Publicznym (RODO Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - Moduł II

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe / inne

   • Administrator Bezpieczeństwa Informacji - WSAP Szczecin

    [Lista osób]
   • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

    [Lista osób]
   • Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

    [Lista osób]
   • Inspektor Ochrony Danych - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

    [Lista osób]
   • Inspektor Ochrony Danych - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

    [Lista osób]
   • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji

    [Lista osób]
   • IOD - Inspektor ochrony danych osobowych. Zarządzanie ochroną informacji w firmie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych - Akademia Leona Koźmińskiego

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych - Uniwersytet Łodzki

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - Akademia Leona Koźmińskiego

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych - Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie - Inspektor Ochrony Danych dla Zaawansowanych

    [Lista osób]
   • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Certyfikat - Inspektor Ochrony Danych (RODO)

    [Lista osób]
   • Inspektor Ochrony Danych (RODO) - Małopolska Uczelnia Państwowa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

   • Inspektor Ochrony Danych (RODO) - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

    [Lista osób]
   • Inspektor Ochrony Danych (RODO) - Wyższa Szkoła Menedzerska w Warszawie

    [Lista osób]
   • Inspektor Ochrony Informacji - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

    [Lista osób]
   • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych - UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawie

    [Lista osób]
 • SKwP

 • System dla sygnalistów / Whistleblowing

  • Certyfikat

   • Certyfikat Menedżera systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)

    [Lista osób]
  • Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW

   • Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing) - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
 • Wpis na listę

 • Wywiad gospodarczy

  • Studia podyplomowe

   • Certyfikat specjalisty ds. wywiadu gospodarczego i zapobiegania szpiegostwu przemysłowemu

    [Lista osób]
   • Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    [Lista osób]
 • Zarządzanie ryzykiem

  • Studia podyplomowe

  • Studia podyplomowe współorganizowane przez PIKW

   • Certyfikat - Specjalista Zarządzania Ryzykiem, Risk Manager, II st. PIKW

    [Lista osób]
   • Specjalista zarządzania ryzykiem, Risk Manager - Wyższa Szkoła Menedzerska w Warszawie

    [Lista osób]

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje