strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Skład Krajowej Listy

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW) zawiera dane osób, które posiadają zawodowe kwalifikacje na poziomie specjalistycznym i/lub eksperckim w zakresie audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem, corporate governance, wykrywania i zapobiegania oszustwom i korupcji na poziomie organizacji.

Lista umożliwia pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownik lub kandydat do pracy posiada aktualne kwalifikacje zawodowe.

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW), obejmuje osoby, które posiadają zawodowe kwalifikacje:

 • Audytor,
 • Audytor Systemów Informatycznych,
 • Audytor Śledczy,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Compliance Manager,
 • Kontroler Finansowy,
 • Kontroler Podatkowy,
 • Kontroler Wewnętrzny,
 • Koordynator Kontroli Zarządczej,
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji, 
 • Specjalista ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem/ Risk Manager.

Ze względu na konieczność stałego aktualizowania, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w tych zawodach, ważność posiadanych kwalifikacji potwierdza aktywne konto danej osoby, utrzymywane poprzez każdorazowo raportowany udział w Programie Ustawicznego Kształcenia (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie KLPAiKW).

Ponadto osoby pozostające na liście posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW.

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje