strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

FAQ

 1. Dlaczego „KRAJOWA LISTA PROFESJONALNYCH AUDYTORÓW I KONTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH”?

Ponieważ tylko Krajowa Lista PAIKW pozwala stwierdzić, czy dana osoba posiada aktualnie kwalifikacje zawodowe w zakresie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej.

Krajowa Lista powstała w 1998 roku z inicjatywy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW) w celu rejestracji osób, które zdobyły zawodowe kwalifikacje, pierwotnie, zdobytych w ramach działalności edukacyjnej PIKW.
Obecnie Krajowa Lista pozwala na wpis osób, które zdobyły inne uznane kwalifikacje (polskie i zagraniczne) powiązane z działalnością kontroli i audytu.

2. Jaki jest status prawny Krajowej Listy?

Status Krajowej Listy jest jasny i jej działanie jest opisane w Regulaminie Krajowej Listy – jedynym wymogiem prawnym jest jej zgłoszenie do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), który ma prawo przeprowadzenie inspekcji danych przechowywanych w niej i sposobu jej utrzymania (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

3. Czy ujawnienie danych osobowych z Krajowej Listy jest dozwolone?

Od 2002 roku, tylko za zgodą danej osoby. Dlatego też nie opublikowaliśmy dotychczas tych danych na przykład, na naszej stronie internetowej. Obecnie, wniosek o wpis na Krajową Listę, będzie wymagał upoważnienia osoby, która ma być wpisana, na opublikowanie jej danych. Jeśli jakaś osoba nie wyrazi na to zgody, jej dane będą mogły być trzymane wyłącznie na wewnętrznej liście w PIKW. Jednak to niejako zaprzecza celom takiej Listy.

4. Jak uzyskać wpis na Krajową Listę PIKW?

Osoby posiadające uprawnienia do znalezienia się na Liście powinny:

  1. założyć konto na platformie e-PIKW
  2. zalogować się na platformę
  3. z menu głównego wybrać pozycję KLPAiKW
  4. wypełnić formularz zawierający dane osobowe oraz dane o szkoleniach uprawniających do wpisu na Listę
  5. skontaktować się z PIKW celem zatwierdzenia kwalifikacji
  6. po zatwierdzeniu dane

5. Dlaczego mnie nie widać?

Na Liście prezentowane są osoby mające aktualne uprawnienia, które uprzednio złożyły wniosek o wpis na listę lub ukończyły kurs w ramach PIKW, uprawniający do znalezienia się na niej.

Lista prezentuje wyłącznie osoby posiadające aktualne kwalifikacje zawodowe. Osoby, które w ciągu ostatniego roku nie zdobyły wymaganej liczby punktów, nie są prezentowane. Pojawią się ponownie po aktualizacji swoich danych o zdobytych punktach.

W razie wątpliwości należy się skontaktować z PIKW za pomocą formularza kontaktowego

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

  • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
  • Informacje o wydarzeniach   
  • Specjalne promocje