strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Punkty CPE z zajęć PIKW

Jak zdobywać punkty CPE

CPE to skrót nazwy międzynarodowego programu profesjonalnego kształcenia ustawicznego: Continuous Professional Education.

Obecnie, wszystkie międzynarodowe organizacje zawodowe zrzeszające specjalistów antyfraudu, audytu i kontroli np.: IIA, ACCA, ACFE, ISACA, itp. a także krajowe stowarzyszenia, jak polscy Biegli Rewidenci, wymagają od swoich członków uczestnictwa w tym programie. Kwalifikacje: CIA, CGAP, CFE, CISA, Biegły Rewident, itd. nie są zdobyte "na zawsze". Profesjonaliści muszą się ciągle dokształcać, aby ich wiedza i umiejętności zawodowe były aktualne, adekwatne do rzeczywistości, w której muszą działać.

Każda z tych organizacji ma swoje specyficzne wymogi co do zakresu i tematów programu CPE. Na przykład, IIA wymaga od CIA'ów 40 godzin dokształcenia rocznie, a ACFE od swoich CFE wymaga tylko 20 godzin, ale 10 godzin musi obejmować procesy praktycznego badania przypadków oszustw.

Zgodnie z zasadami CPE, każdy Uczestnik zajęć PIKW może zaliczać uczestnictwo w zajęciach PIKW (kursy, studia, Kongres, konferencje, itd.) do wymaganych godzin CPE jego organizacji. Ważne jest, aby zaliczać tylko te zajęcia, które są opisane w curriculum tematów CPE danej organizacji. Tak więc, Biegły Rewident musi przede wszystkim uwzględnić tematy dotyczące rachunkowości, CFE tematy dotyczące badania oszustw, CIA procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance. Czyli, nie można traktować wszystkich godzin danego kursu, studiów czy konferencji, jako spełnienie wymogów CPE danej organizacji.

Odpowiedzialność za zaliczenie godzin zajęć z projektów edukacyjnych PIKW do raportu o spełnieniu wymogów programu CPE spoczywa na każdym Uczestniku, który deklaruje do swojej organizacji spełnienie jej wymogów.

PIKW wprowadził taki program dla swoich absolwentów (Audytor Wewnętrzny I i II Stopnia) już w 2001 roku. Wraz z rozwojem zawodów i specjalizacji w obszarze antyfraudu, audytu i kontroli w Polsce, program obejmował coraz większą grupę wykształconych przez PIKW specjalistów.

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

  • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
  • Informacje o wydarzeniach   
  • Specjalne promocje