strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Walaszek Łukasz

Walaszek Łukasz

Lokalizacja: Lublin (lubelskie)

 • Wykorzystanie automatycznych narzędzi do testów i analiz w zadaniu audytowym – studium przypadku
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat MF_Techniki audytu
  Data uzyskania: 2023-05-31

 • Proces sprzedaży kredytu hipotecznego w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: ASM/KRH/333
  Data uzyskania: 2023-05-30

 • XIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej - Ocena poziomu dojrzałości organizacji
  Konferencje PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PIKW
  Data uzyskania: 2023-04-27

 • Regulacje wewnętrzne z zakresu audytu wewnętrznego – dobre praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: MF_Metodyka Audytu
  Data uzyskania: 2023-03-16

 • Cyberbezpieczeństwo
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Sekurak_cyberbezpieczeństwo
  Data uzyskania: 2023-03-15

 • Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - MF
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Ministerstwo Finansów
  Data uzyskania: 2022-11-24

 • Cyberbezpieczeństwo – najnowsze trendy w cyberprzestępczości UKNF
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: DKS-DKSZSP.0622.102.2022.DNW
  Data uzyskania: 2022-09-28

 • Cyberbezpieczeństwo
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: KNF_Cyberbezpieczeństwo w SKOK
  Data uzyskania: 2022-06-07

 • Audyt bezpieczeństwa informacji
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Webinar "Audyt bezpiecz. inform"
  Data uzyskania: 2022-05-10

 • Cyberbezpieczeństwo
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2022-03-28

 • Ryzyko operacyjne w Banku
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Ryzyko operacyjne w Banku
  Data uzyskania: 2022-03-24

 • Praktyczne wprowadzenie do bezpieczeństwa IT
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Bezpieczenstwo IT
  Data uzyskania: 2022-03-09

 • Kodeks Etyki w Samorządzie 02.02.2022 r.
  Środa z ACFE
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Potwierdzenie uczestnictwa
  Data uzyskania: 2022-02-02

 • Skuteczna komunikacja podczas prowadzenia audytu wewnętrznego. Komunikowanie w mediach społecznościowych
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Ministerstwo Finansów
  Data uzyskania: 2021-11-17

 • Skuteczna komunikacja podczas prowadzenia audytu wewnętrznego. Komunikowanie w mediach społecznościowych
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: MF
  Data uzyskania: 2021-10-29

 • Planowanie działalności jednostek sektora finansów publicznych. Dobre praktyki – jak to robimy w resorcie finansów
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: MINISTERSTWO FINANSÓW
  Data uzyskania: 2021-09-28

 • Model dojrzałości organizacji
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PIKW_Model dojrzalosci
  Data uzyskania: 2021-05-17

 • Metody pobudzania kreatywności, rozwiązywanie problemów
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PIKW
  Data uzyskania: 2021-05-04

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat MF_Ocena zewnętrzna
  Data uzyskania: 2021-04-23

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Sygnaliści w gminach
  Data uzyskania: 2021-04-14

 • Skuteczna komunikacja w prowadzeniu audytu wewnętrznego. MF
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Ministerstwo Finansów
  Data uzyskania: 2021-04-13

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Webinar
  Data uzyskania: 2021-03-29

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1266/21/283
  Data uzyskania: 2021-03-25

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Webinar
  Data uzyskania: 2021-03-18

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: MF_Realizacja Ocen Wewnętrznych
  Data uzyskania: 2021-03-17

 • Zasady i wymagania Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości (PZPJ) – wprowadzenie
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: MF_PZPJ
  Data uzyskania: 2021-03-05

 • System dla sygnalistów jako istotny element systemu zarządzania informacją w organizacji
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PIKW
  Data uzyskania: 2021-03-03

 • Zarządzanie procesami - identyfikacja warunków sprzyjających popełnianiu błędów
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Webinarium PIKW
  Data uzyskania: 2021-02-12

 • Procesy kontrolne w organizacji
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PIKW - Procesy kontrolne
  Data uzyskania: 2021-01-08

 • Obalamy najpopularniejsze mity związane z obowiązywaniem RODO
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Webinarium PIKW
  Data uzyskania: 2020-12-21

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Cedur KNF "AML 2020"
  Data uzyskania: 2020-11-18

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Rozwój zawodowy audytora
  Data uzyskania: 2020-07-16

 • Proces sprzedaży kredytu hipotecznego w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: ASM./KRH/200
  Data uzyskania: 2020-06-03

 • Asertywna komunikacja – kluczowa umiejętność audytora i kontrolera
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PIKW
  Data uzyskania: 2020-05-27

 • System dla sygnalistów jako istotny element systemu zarządzania informacją w organizacji
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PIKW
  Data uzyskania: 2020-05-20

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: EY Academy
  Data uzyskania: 2020-03-25

 • Badania naukowe w obszarze audytu wewnętrznego - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - III. 2020
  Badania naukowe
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Badania naukowe
  Data uzyskania: 2020-03-11

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Kurs z zakresu GIIF
  Data uzyskania: 2019-10-08

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: Etyka w Audycie IIA
  Data uzyskania: 2019-06-10

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 0257/19/283
  Data uzyskania: 2019-04-09

 • FATCA - Duża nowelizacja
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: FATCA
  Data uzyskania: 2019-02-26

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 0011/19/283
  Data uzyskania: 2019-01-15

 • Udział w dyskusjach
  Forum PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2018-12-31

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Przeciwdziałanie praniu pieniędz
  Data uzyskania: 2018-11-19

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Seminarium KNF
  Data uzyskania: 2018-05-16

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1396/17/283
  Data uzyskania: 2017-10-10

 • System kontroli wewnętrznej i audytu w SKOK
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: AFES V / 2017
  Data uzyskania: 2017-05-26

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Seminarium KNF_Zasady przeprowad
  Data uzyskania: 2017-04-10

 • Audyt wewnetrzny w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Seminarium KNF_Audyt w TFI
  Data uzyskania: 2017-04-10

 • Udział w dyskusjach
  Forum PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2016-12-31

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Seminarium KNF-współ.wypłacalnoś
  Data uzyskania: 2016-12-05

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Przeciwdziałanie praniu pieniędz
  Data uzyskania: 2016-04-13

 • Certyfikat Księgowego
  Certyfikat - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  SKwP

  Numer certyfikatu: 15 / C / 2015 / 567
  Data uzyskania: 2015-12-16

 • Compliance a system AW i KW w SKOK - Wymogi KNF w praktyce
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie o udziale w semian
  Data uzyskania: 2015-10-07

 • Ochrona Danych Osobowych dla osób upoważnionych do ich przetwarzania
  Szkolenia PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Ochrona danych osobowych dla
  Data uzyskania: 2015-09-27

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: UKNF
  Data uzyskania: 2015-05-12

 • Compliance a system AW i KW w SKOK - Wymogi KNF w praktyce
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: IV / 2015
  Data uzyskania: 2015-04-10

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia PIKW
  Studia podyplomowe
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: AW II st
  Data uzyskania: 2014-12-31

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Kurs Szkoły Bankowej z KW
  Data uzyskania: 2014-11-27

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Seminarium w KNF"Audyt i kontro
  Data uzyskania: 2014-10-24

 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: 6337
  Data uzyskania: 2014-06-15

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje