strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Skład Krajowej Listy

07.11.09

Autor: PIKW - 30 wrz 2020

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW) zawiera dane osób, które posiadają zawodowe kwalifikacje na poziomie specjalistycznym i/lub eksperckim w zakresie audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem, corporate governance, wykrywania i zapobiegania oszustwom i korupcji na poziomie organizacji.

Lista umożliwia pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownik lub kandydat do pracy posiada aktualne kwalifikacje zawodowe.

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW), obejmuje osoby, które posiadają zawodowe kwalifikacje:

 • Audytor,
 • Audytor Systemów Informatycznych,
 • Audytor Śledczy,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Compliance Manager,
 • Kontroler Finansowy,
 • Kontroler Podatkowy,
 • Kontroler Wewnętrzny,
 • Koordynator Kontroli Zarządczej,
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji, 
 • Specjalista ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem/ Risk Manager.

Ze względu na konieczność stałego aktualizowania, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w tych zawodach, ważność posiadanych kwalifikacji potwierdza aktywne konto danej osoby, utrzymywane poprzez każdorazowo raportowany udział w Programie Ustawicznego Kształcenia (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie KLPAiKW).

Ponadto osoby pozostające na liście posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW.

Krajowy Rejestr Audytorów i Kontrolerów

28.06.15

Autor: Urszula Kamińska - 2 lis 2015

KRAJOWY REJESTR AUDYTORÓW I KONTROLERÓW (dawniej Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych) zawiera spis osób, które posiadają zawodowe kwalifikacje na poziomie specjalistycznym i/lub eksperckim w zakresie audytu, compliance, corporate governance, kontroli, kontrolingu, zarządzania informacją, zarządzania ryzykiem, wykrywania i zapobiegania oszustwom i korupcji na poziomie organizacji.

Rejestr umożliwia osobom o powyższych kwalifikacjach zawodowych założenie i zarządzanie osobistym kontem, które potwierdza aktualność posiadanej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

Dzięki temu osoby odpowiedzialne za rekrutację czy ocenę pracowników łatwo mogą sprawdzić poziom i aktualność kompetencji pracownika czy kandydata na pracownika.

 Krajowy Rejestr obejmuje osoby, które posiadają zawodowe kwalifikacje:

 • Audytora,
 • Audytora Systemów Informatycznych,
 • Audytora Śledczego,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Biegłego Rewidenta,
 • Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Kontrolera Finansowego,
 • Kontrolera Państwowego,
 • Kontrolera Podatkowego,
 • Kontrolera Wewnętrznego,
 • Koordynatora Kontroli Zarządczej,
 • Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji, 
 • Specjalisty Compliance,
 • Specjalisty kontrolingu,
 • Specjalisty ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
 • Specjalisty Zarządzania Ryzykiem.

Ze względu na formalny wymóg stałego aktualizowania, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w tych zawodach, ważność posiadanych kwalifikacji potwierdza aktywne konto danej osoby, utrzymywane poprzez każdorazowo raportowany udział w Programie Ustawicznego Kształcenia (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie KRAK).

Ponadto, osoby pozostające na liście posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW - administratora Krajowego Rejestru.

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

09.12.09

Autor: Michał Szych - 6 lut 2015

Proszę podać dane do wyszukiwania

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje