strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Gawron Katarzyna

Gawron Katarzyna

Lokalizacja: Wojkowice (śląskie)

 • Badanie sprawozdań finansowych – praktyczne wskazówki - MF
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2023-12-11

 • Etyka w audycie wewnętrznym - MF
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2023-11-23

 • Wartości niematerialne i prawne - MF
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2023-11-09

 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego - MF
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2023-10-19

 • Akademia rachunkowości (MF)
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2023-10-05

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 2320/2023/283
  Data uzyskania: 2023-06-22

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 2632/283/2023
  Data uzyskania: 2023-06-06

 • MF - Wykorzystanie automatycznych narzędzi do testów i analiz w zadaniu audytowym – studium przypadku
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2023-05-31

 • MF - Audyt w środowisku zasobów informacyjnych
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2023-02-28

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 759/283/2023
  Data uzyskania: 2023-02-22

 • Hacking, wycieki danych osobowych, oszustwa internetowe, a kryminalistyka - jak poprawnie dokumentować zdarzenie.
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 2267/AWSB/TBS/II/2023
  Data uzyskania: 2023-02-14

 • Komunikacja w zadaniach Audytora
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat nr 2051/AWSB/TBS/II/2
  Data uzyskania: 2023-02-11

 • Zmiany w prawie pracy
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 2973/AWSB/TBS/II/2023
  Data uzyskania: 2023-02-11

 • Nowe zasady pracy zdalnej
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat
  Data uzyskania: 2023-02-09

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 4286/2022/283
  Data uzyskania: 2022-11-17

 • Skuteczna komunikacja w prowadzeniu audytu wewnętrznego. MF
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2022-11-10

 • Nowe obowiązki zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat
  Data uzyskania: 2022-11-09

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 4658/2022/283
  Data uzyskania: 2022-11-08

 • Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - MF
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2022-10-24

 • XI Konwent Ochrony Danych i Informacji
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2022-10-21

 • MF - Spotkanie otwarte: Zadaj nam pytanie!
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat
  Data uzyskania: 2022-10-20

 • Prawo pracy od podstaw: regulamin pracy — kluczowe kwestie prawne i praktyczne
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2022-10-19

 • Raportowanie ESG
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat
  Data uzyskania: 2022-09-29

 • Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych MF
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat
  Data uzyskania: 2022-09-29

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 2949/2022/283
  Data uzyskania: 2022-09-29

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat nr 1133/AWSB/TBS/IX/2
  Data uzyskania: 2022-09-25

 • Cyberbezpieczeństwo
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat
  Data uzyskania: 2022-09-14

 • CAF – europejski model doskonalenia organizacji sektora publicznego a system kontroli zarządczej
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie z dnia 11.07.2022r
  Data uzyskania: 2022-07-11

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 2350/22/283
  Data uzyskania: 2022-05-31

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1942/22/283
  Data uzyskania: 2022-04-28

 • Jak identyfikować zagrożenia korupcyjne i nadużycia w działalności jednostek sektora finansów publicznych
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Progr@m Wiedza i umiejętności
  Data uzyskania: 2022-04-20

 • Nowy Ład a lista płac – zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 5215/AWSB/TBS/II/2
  Data uzyskania: 2022-02-10

 • Rekrutacja i selekcja pracowników oparta na kompetencjach
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 3704/AWSB/TBS/II/2
  Data uzyskania: 2022-02-09

 • Od transparentności do otwartych danych. Korzyści z otwierania danych w zarządzaniu w sektorze publicznym
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 2482/AWSB/TBS/II/2
  Data uzyskania: 2022-02-07

 • Prawo pracy w I połowie 2022 roku, z uwzględnieniem wybranych zagadnień czasu pracy
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 1751/AWSB/TBS/II/2
  Data uzyskania: 2022-02-07

 • Rozwiązywanie konfliktów w życiu osobistym i zawodowym
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 929/AWSB/TBS/II/20
  Data uzyskania: 2022-02-06

 • Mobbing w miejscu pracy w orzecznictwie sądów powszechnych i w praktyce
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 314/AWSB/TBS/II/20
  Data uzyskania: 2022-02-05

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 0275/22/283
  Data uzyskania: 2022-01-27

 • Rola audytu wewnętrznego w budowaniu procesowego podejścia do zarządzania organizacją
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2021-11-04

 • Etyka w audycie wewnętrznym
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2021-10-15

 • Standardowy maj – webinariach poświęconych stosowaniu standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publ
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2021-05-25

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 2305/21/283
  Data uzyskania: 2021-04-28

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1655/21/283
  Data uzyskania: 2021-04-20

 • Skuteczna komunikacja podczas prowadzenia audytu wewnętrznego. Komunikowanie w mediach społecznościowych
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie
  Data uzyskania: 2021-04-13

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1508/21/283
  Data uzyskania: 2021-04-07

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: nr 904/2020/2021/WNS
  Data uzyskania: 2021-03-26

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1228/21/283
  Data uzyskania: 2021-03-25

 • Samoocena kontroli zarządczej, czyli jak ją przeprowadzić, by uzyskać użyteczną wiedzę na temat jej funkcjonowania
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Ministerstwo Finansów
  Data uzyskania: 2021-03-25

 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2021-02-04

 • Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych - Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
  Studia podyplomowe / inne
  RODO

  Numer certyfikatu: Świadectwo uczelni
  Data uzyskania: 2021-01-17

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 3890/20/283
  Data uzyskania: 2020-12-14

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 3544/20/283
  Data uzyskania: 2020-11-26

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: Certificate of Completion
  Data uzyskania: 2020-11-17

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 2207/20/283
  Data uzyskania: 2020-07-25

 • Mediacje cywilne i gospodarcze
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: nr 21633/AWSB/TBS/2020
  Data uzyskania: 2020-06-07

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: nr 13824/AWSB/TBS/2020
  Data uzyskania: 2020-06-07

 • Ochrona danych osobowych wg RODO
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: nr 62815/AWSB/TBS/2020
  Data uzyskania: 2020-06-07

 • Internal QMS Auditor (ISO 9001:2015 Internal Auditor Quality Management Systems)
  Certyfikat
  ISO

  Numer certyfikatu: 6/05/2020
  Data uzyskania: 2020-05-10

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość w fundacjach i stowarzyszeniach
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: US/441/2020
  Data uzyskania: 2020-05-05

 • Badania naukowe w obszarze audytu wewnętrznego - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - III. 2020
  Badania naukowe
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2020-03-12

 • Ochrona Danych Osobowych - Praktyczne aspekty legalnego przetwarzania
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-12-13

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1669/19/283
  Data uzyskania: 2019-12-09

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1313/19/283
  Data uzyskania: 2019-10-24

 • III Śląskie Forum Audytu - UE Katowice (25.09.2019)
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zaświadczenie nr 139/2019
  Data uzyskania: 2019-09-25

 • Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: Świadectwo uczelni
  Data uzyskania: 2019-06-01

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia
  Certyfikaty PIKW
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: 7777
  Data uzyskania: 2019-06-01

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 0485/19/283
  Data uzyskania: 2019-05-21

 • Ochrona Danych Osobowych - Praktyczne aspekty legalnego przetwarzania
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: UEe8FRugVx
  Data uzyskania: 2019-02-27

 • Ochrona Danych Osobowych - Praktyczne aspekty legalnego przetwarzania
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 1705/AWSB/TBS/2019
  Data uzyskania: 2019-02-08

 • Czas pracy i delegacje służbowe
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 1709/AWSB/TBS/2019
  Data uzyskania: 2019-02-07

 • Czas pracy i delegacje służbowe
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 1707/AWSB/TBS/2019
  Data uzyskania: 2019-02-05

 • Ochrona Danych Osobowych - Praktyczne aspekty legalnego przetwarzania
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 1178/AWSB/UODO/2019
  Data uzyskania: 2019-02-01

 • Najnowsze zmiany w prawie pracy
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-01-18

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-01-17

 • Udział w dyskusjach
  Forum PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2018-12-31

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1968//18/283
  Data uzyskania: 2018-11-15

 • II Śląskie Forum Audytu - 12.10.2018
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 469/2018
  Data uzyskania: 2018-10-12

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 0396/18/283
  Data uzyskania: 2018-03-23

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 1755/17/283
  Data uzyskania: 2017-10-26

 • Korupcja w administracji publicznej (e-learning)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: nr P-00098/2017/00001770638
  Data uzyskania: 2017-03-31

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: Nr 0428/17/283
  Data uzyskania: 2017-03-27

 • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 rok.
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Finanse publiczne
  Data uzyskania: 2017-03-17

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 0373/17/283
  Data uzyskania: 2017-03-09

 • Podstawy legislacji dla nieprawników.
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: qgfpZyr5Ce
  Data uzyskania: 2017-03-05

 • Nowe europejskie zasady ochrony danych osobowych. Najważniejsze zmiany, wytyczne dla inspektora ochrony danych.
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Nr 1448/2016/2017/WNS
  Data uzyskania: 2017-02-18

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: uczestnictwa w DniuOtwartymGIODO
  Data uzyskania: 2017-02-03

 • Udział w dyskusjach
  Forum PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2016-12-31

 • Efektywność mechanizmów kontroli i badania zgodności
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 3834/2014/2015/WNS
  Data uzyskania: 2016-09-17

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia PIKW
  Studia podyplomowe
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: 5633
  Data uzyskania: 2014-12-31

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 02359/14/283
  Data uzyskania: 2014-12-16

 • Certyfikat Ciągłego Doskonalenia Zawodowego - IIA Polska
  IIA
  Audytor I stopnia

  Numer certyfikatu: 0705/14/283
  Data uzyskania: 2014-03-28

 • Specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 8081/SPE/2013
  Data uzyskania: 2013-10-31

 • Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i adm. publicznej - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
  Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: 5633
  Data uzyskania: 2012-02-21

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje