strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Adamska Agnieszka

Adamska Agnieszka

Lokalizacja: Niepołomice (małopolskie)

 • Równość szans w procesie przygotowania wniosków aplikacyjnych, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych z UE
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 88754867/60769/2023
  Data uzyskania: 2023-12-19

 • IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania AI
  Konferencje / Kongresy /inne/
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2023-12-07

 • Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi – stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałt
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 18188/RWMU/09-23/ON-LINE
  Data uzyskania: 2023-09-29

 • Dane osobowe w projektach finansowanych ze środków UE z uwzględnieniem zmian w perspektywie finansowej 2021-2027
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2023-09-26

 • RODO a praca zdalna
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2023-03-17

 • Praca zdalna i badanie trzeźwości – przygotuj się na zmiany w prawie pracy!
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2023-02-21

 • Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2023-01-26

 • Szkoła IT dla prawników - Akademia Leona Koźmińskiego
  Kurs IT
  Audytor IT

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2023-01-15

 • Profesjonalizacja funkcji IOD. Zarządzanie zespołem IOD
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2023-01-12

 • Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 41865/2022
  Data uzyskania: 2022-11-29

 • Ochrona danych osobowych wg RODO
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat
  Data uzyskania: 2022-08-23

 • Jak przygotować i zrealizować inwestycje budowlane po zmianach przepisów z uwzględnieniem projektowanych zmian
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 35/03/2022
  Data uzyskania: 2022-03-03

 • Ocena ryzyka i oena skutków
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2021-05-13

 • VI Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2021-04-23

 • Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2021-04-16

 • Webinarium - Bezpieczeństwo danych w e-biznesie
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2021-04-06

 • Zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z RODO w działalności online na przykładzie firmowego fanpage na Facebooku
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 086/03/2021
  Data uzyskania: 2021-03-12

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 15/02/2021
  Data uzyskania: 2021-02-23

 • Prawo zamówień publicznych w praktyce
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2021-02-01

 • Taktyka i techniki przesłuchań świadków z wykorzystaniem metody FBI
  Szkolenia PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 24931/12/2020
  Data uzyskania: 2020-12-17

 • Akademia Audytorow Wewnetrznych cz. III
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 3831/20/283
  Data uzyskania: 2020-12-11

 • Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i 2021-2027
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 31256/2020
  Data uzyskania: 2020-12-02

 • Mafia Offer. Myślenie krytyczne w wypracowywaniu rekomendacji
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 2795/20/283
  Data uzyskania: 2020-10-28

 • Bezpieczeństwo IT
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2020-09-30

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2020-06-22

 • X Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej
  Konferencje PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 24468
  Data uzyskania: 2020-06-19

 • System dla sygnalistów jako istotny element systemu zarządzania informacją w organizacji
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2020-06-04

 • Asertywna komunikacja – kluczowa umiejętność audytora i kontrolera
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2020-05-27

 • Prawo budowlane
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 88754867/18115/2020
  Data uzyskania: 2020-05-25

 • Kontrola finansowa projektów unijnych w perspektywie 2014-2020
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 15455/2020/KF
  Data uzyskania: 2020-05-11

 • Ochrona danych osobowych wg RODO
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 88754867/17157/2020
  Data uzyskania: 2020-02-25

 • RODO - Szkolenie w zakresie nowych zapisów prawa ochrony danych osobowych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2020-02-04

 • Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych z UE
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-07-03

 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-06-18

 • RODO po roku
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Konferencja
  Data uzyskania: 2019-06-14

 • Ochrona danych osobowych. Dokumentacja, umowy i klauzule w codziennym użytku.
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-06-04

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: GR639004620AA
  Data uzyskania: 2019-03-22

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: UODO
  Data uzyskania: 2019-02-20

 • Ochrona danych osobowych dla HR
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Świadectwo ukończenia kursu
  Data uzyskania: 2019-02-18

 • Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: UODO
  Data uzyskania: 2019-02-12

 • Zgłaszanie naruszenia danych osobowych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: UODO
  Data uzyskania: 2019-01-14

 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: UODO
  Data uzyskania: 2018-12-19

 • Certyfikat PRINCE2® Foundation
  Zarządzanie projektami
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: GR633118259AA
  Data uzyskania: 2018-12-05

 • Szkolenie przygotowujace do egzaminu PRINCE2® Foundation
  Zarządzanie projektami
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Świadectwo
  Data uzyskania: 2018-12-05

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: -
  Data uzyskania: 2018-10-04

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - Akademia Leona Koźmińskiego
  Studia podyplomowe / inne
  RODO

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2018-07-12

 • RODO - Szkolenie w zakresie nowych zapisów prawa ochrony danych osobowych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2018-05-15

 • II Małopolskie Forum Audytu
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 336/2018
  Data uzyskania: 2018-01-25

 • Środki trwałe i amortyzacja w 2018 roku oraz kluczowe zmiany w ujęciu rachunkowym
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2018-01-19

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 22609/2017
  Data uzyskania: 2017-11-22

 • Analiza danych dla analityków - Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: CER_171025_2551500MIC_140408PSZ_
  Data uzyskania: 2017-10-27

 • Nieprawidłowości i nadużycia w projektach UE (2014-2020)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 345/10/2017
  Data uzyskania: 2017-10-20

 • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 5450/6
  Data uzyskania: 2017-06-23

 • Ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty specyfiki pracy przy wdrażaniu funduszy unijnych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2017-05-24

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001:2016
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 091/CER/2017
  Data uzyskania: 2017-04-05

 • I Małopolskie Forum Audytu - Przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym i korupcji - audyt śledczy
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2017-02-22

 • Baza konkurencyjności - nowe zasady udzielania i realizacji zamówień poniżej progów PZP w projektach UE
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 20/02/17
  Data uzyskania: 2017-02-13

 • Kurs ABI - Administrator bezpieczeństwa informacji
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 26/2016
  Data uzyskania: 2016-12-08

 • Ochrona Danych Osobowych - Praktyczne aspekty legalnego przetwarzania
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: NR.SO.1612.01.odo/03
  Data uzyskania: 2016-12-02

 • Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 11865/SL201/11-16/Kraków
  Data uzyskania: 2016-11-29

 • Zamówienia publiczne i zakupy
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 88754867/5640/2016
  Data uzyskania: 2016-11-18

 • 15. XV Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 29-30.09.2016 r.
  Kongres PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 18362
  Data uzyskania: 2016-09-30

 • Zamówienia publiczne i zakupy
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2016-09-23

 • Zamówienia publiczne i zakupy
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2016-09-08

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  Studia podyplomowe / inne
  RODO

  Numer certyfikatu: SZBI2/1/2016
  Data uzyskania: 2016-06-25

 • Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji
  Szkolenia PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 17253/04/2016
  Data uzyskania: 2016-04-29

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: PL230316-1
  Data uzyskania: 2016-03-20

 • Wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w zakresie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 17037/2016
  Data uzyskania: 2016-01-12

 • Pisanie sprawozdań z audytu wewnętrznego
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2015-12-17

 • 14. XIV Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 24-25.09.2015 r.
  Kongres PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 16500/2015
  Data uzyskania: 2015-09-25

 • Kurs - CIA cz. III
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Certyfikat ukończenia kursu CIA
  Data uzyskania: 2015-05-31

 • Kurs - CIA cz. II
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: kurs CIA cz II
  Data uzyskania: 2015-04-23

 • 10th European Annual Symposium EU Funds 2015
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: European Academy - Berlin
  Data uzyskania: 2015-03-25

 • Kurs - CIA cz. I
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: kurs CIA cz I
  Data uzyskania: 2015-03-14

 • 13. XIII Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu, Kraków 25-26.09.2014
  Kongres PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 14782 / 2014
  Data uzyskania: 2014-09-26

 • Audyt inwestycji i remontów
  Szkolenia PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2014-07-31

 • Audyt wewnętrzny - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: 6288
  Data uzyskania: 2014-06-28

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje