strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Karwowska Anna

Karwowska Anna

Lokalizacja: Gdynia (pomorskie)

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: SME Expert Academy
  Data uzyskania: 2023-07-31

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: COBEC - Code of business Ethics
  Data uzyskania: 2023-05-05

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Sales Navigator, Sales Robots
  Data uzyskania: 2023-04-05

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Information Security Awareness
  Data uzyskania: 2023-02-27

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Chinski
  Data uzyskania: 2023-02-01

 • Udział w dyskusjach
  Forum PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2022-12-31

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Building Strategies for Work
  Data uzyskania: 2022-12-16

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 2022 Social Engineering Red Flag
  Data uzyskania: 2022-06-20

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Code of Business Ethics and Cond
  Data uzyskania: 2022-05-17

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Chiński
  Data uzyskania: 2022-02-28

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Chiński
  Data uzyskania: 2021-11-30

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Chiński
  Data uzyskania: 2021-10-24

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: XX Forum Gospodarki Morskiej
  Data uzyskania: 2021-10-07

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Chiński
  Data uzyskania: 2021-08-31

 • VI Podkarpackie Forum Audytu 26.03.2021
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 612/2021
  Data uzyskania: 2021-03-26

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Remote Working Security
  Data uzyskania: 2021-03-16

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: General Data Protection Regulati
  Data uzyskania: 2021-03-09

 • VIII Praskie Forum Audytu, WSM Warszawa, Metodyka audytu wybranych obszarów organizacjiI
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 506/2021
  Data uzyskania: 2021-03-03

 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Bezpieczenstwo informacji
  Data uzyskania: 2021-02-04

 • Efficient Time Management / Efektywne zarządzanie czasem
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: ATLphq9yz_w5Neyo5kTFLsCTjGcC
  Data uzyskania: 2020-06-19

 • Asertywna komunikacja – kluczowa umiejętność audytora i kontrolera
  Webinarium PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2020-05-27

 • Creating and Giving Business Presentations / Tworzenie i prowadzenie prezentacji biznesowych
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Ae_-RD-xobuLeX4R4VfNjo_te1UG
  Data uzyskania: 2020-05-12

 • Managing Project Stakeholders / Zarządzanie interesariuszami projektu
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: AW1bzHpl3Zk0g5BP52EyecnGPLY9
  Data uzyskania: 2020-05-08

 • Managing Project Stakeholders / Zarządzanie interesariuszami projektu
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: No: AefVE_qgsqKmdLRQZtFjBuxhwsNr
  Data uzyskania: 2020-04-28

 • Operations Management Foundations / Podstawy zarządzania operacyjnego
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Aa27RootTJL4vi9LtywW5TMo1iS9
  Data uzyskania: 2020-04-23

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Życie bez audytu
  Data uzyskania: 2020-03-01

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Zródła informacji w audycie
  Data uzyskania: 2020-03-01

 • Working with Difficult People / Praca z trudnymi ludźmi
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: AW--oYrCsrl4majHn9Fv-wT7STNZ
  Data uzyskania: 2020-02-27

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: VI Pomorskie Forum Audytu
  Data uzyskania: 2020-01-31

 • SAP ERP Essential Training
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Afy7GR8KsTHO6sR_1TVNsqeEcY_i
  Data uzyskania: 2019-11-29

 • Zarządzanie projektami
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: AboLTZuo6MLUkl8zaF4dPg9W0MQp
  Data uzyskania: 2019-11-29

 • Zarządzanie projektami
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Af-hw6owdYTcSjBu7NNCr7QDaH2g
  Data uzyskania: 2019-11-08

 • XIX Międzynarodowe Forum Gospodarcze, Gdynia, 11.10.2019
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-10-11

 • Change Management Foundations (Zarządzanie zmianą)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 070AFF1A413C4D098CB7CA5DA6721F2A
  Data uzyskania: 2019-10-04

 • Strategic Partnerships: Ecosystems and Platforms (Partnerstwa strategiczne: ekosystemy i platformy)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 59934C50D98248B78E07EDB499B3F6EC
  Data uzyskania: 2019-07-11

 • Six Sigma Foundations (Podstawy Six Sigma)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 99AFC45FDC4244D9BB94104C451EB6B3
  Data uzyskania: 2019-07-09

 • Operational Excellence Foundations (Podstawy doskonałości operacyjnej)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: AB994A24D77A431EA1B1F5CD5DA88B85
  Data uzyskania: 2019-04-11

 • V Pomorskie Forum Audytu
  Forum Audytu
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-04-11

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2019-04-01

 • Building Trust (Budowanie zaufania)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 7757A6CA15C84AB794E4BC5B0762084F
  Data uzyskania: 2019-03-08

 • Communication Foundations (Podstawy komunikacji)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 740AD5516B5449F9B7A35DD19909D2A
  Data uzyskania: 2019-02-15

 • Effective Listening (Skuteczne słuchanie)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 809E5AB73F1940A1A862E3A789A3B901
  Data uzyskania: 2019-02-08

 • Teamwork Foundations (Praca zespołowa)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 9A47EF925600401F8F86A72562F1D473
  Data uzyskania: 2019-01-25

 • Building Resilience (Budowanie odporności)
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 7AF5E64E53714FBA92B4A4F497502EC7
  Data uzyskania: 2019-01-24

 • GettingThingsDone
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: GettingThingsDone
  Data uzyskania: 2018-12-13

 • BalancingMultipleRolesasaLeader
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: BalancingMultipleRolesasaLeader
  Data uzyskania: 2018-10-03

 • AchievingYourGoals
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: AchievingYourGoals
  Data uzyskania: 2018-09-24

 • DevelopingYourLeadershipPhilosop
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: DevelopingYourLeadershipPhilosop
  Data uzyskania: 2018-09-03

 • Learning path: Become a Leader
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Learning path: Become a Leader
  Data uzyskania: 2018-09-03

 • Leading Change
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: LeadingChange
  Data uzyskania: 2018-09-02

 • LeadingwithEmotionalIntelligence
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: LeadingwithEmotionalIntelligence
  Data uzyskania: 2018-09-01

 • Executive Decision Making
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Executive Decision Making
  Data uzyskania: 2018-08-24

 • Body Languagefor Leaders
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: BodyLanguageforLeaders
  Data uzyskania: 2018-08-16

 • Coaching High Potentials
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Coaching High Potentials
  Data uzyskania: 2018-08-16

 • Self Awareness Authenticity and Lead
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: SelfAwarenessAuthenticityandLead
  Data uzyskania: 2018-08-07

 • Developing Executive Presence
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Developing Executive Presence
  Data uzyskania: 2018-08-05

 • Leadership Foundations
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Leadership Foundations
  Data uzyskania: 2018-07-30

 • TransitioningfromManagertoLeader
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: TransitioningfromManagertoLeader
  Data uzyskania: 2018-07-10

 • Strategic Partnerships
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Strategic Partnerships
  Data uzyskania: 2018-06-21

 • Using Questions to Coach and Lead
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: UsingQuestionstoCoachandLead
  Data uzyskania: 2018-05-27

 • Learning Agility
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Learning Agility
  Data uzyskania: 2018-05-17

 • Solving Business Problems
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: SolvingBusinessProblems
  Data uzyskania: 2018-05-14

 • Critical Thinking
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: Critical Thinking
  Data uzyskania: 2018-05-13

 • Szkolenia
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: SAP FICO, SAP HANA, SAP BI - ODS
  Data uzyskania: 2017-11-17

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2017-04-01

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2017-01-01

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2016-11-01

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2016-08-01

 • VI Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce
  Konferencje PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 17564
  Data uzyskania: 2016-04-25

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2016-02-01

 • Ochrona Danych Osobowych dla osób upoważnionych do ich przetwarzania
  Szkolenia PIKW
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: e-PIKW/ODO/47/2015
  Data uzyskania: 2015-10-20

 • Praca autorska
  Publikacje
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2015-09-30

 • Kurs - CIA cz. I
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2015-07-10

 • Kurs - CIA cz. II
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2015-07-10

 • Kontrole Podatkowe 2015
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2015-05-15

 • XIV Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2014-10-10

 • Kurs / Audyt funduszy unijnych w ramach POKL 2007-2013
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 704/ NCKU/ 2014
  Data uzyskania: 2014-01-09

 • XIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu:
  Data uzyskania: 2013-10-04

 • Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce - Sopocka Szkoła Wyższa
  Studia podyplomowe współorganizowane z PIKW
  Audytor II stopnia

  Numer certyfikatu: 6012
  Data uzyskania: 2013-06-17

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje